Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to akt prawa miejscowego uwzględniany przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach gminy będą mogły powstać: infrastruktura społeczna, techniczna, sportowa, zabudowa mieszkaniowa, usługowa itp. Dokument w formie cyfrowej będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu). Projekt planu ogólnego powstanie na drodze uzgodnień, przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac nad tym dokumentem każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi.

Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.Plan ogólny gminy będzie obowiązkowo zawierał zapisy dotyczące:

1. Stref planistycznych (określenie sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów),

2. Gminnych standardów urbanistycznych (określenie intensywności, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej).

Zawarte w planie ogólnym podstawowe ustalenia urbanistyczne pozwolą na zrównoważony i harmonijny rozwój gminy. Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.).

 

ETAPY PRAC:

Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego, zbieranie wniosków, prace projektowe

Etap 2: projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przekazany do ustawowego uzgadniania i opiniowania

Etap 3: konsultacje społeczne projektu

Etap 4: rozpatrzenie uwag

Etap 5: projekt planu skierowany do uchwalenia

Etap 6: plan obowiązujący

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 106
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Radziejów
Nazwa dokumentu: Plan Ogólny Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Staszak
Osoba, która udostępnia informację: Małgorzata Paliwoda
Data wytworzenia informacji: 04.07.2024 08:46:00
Data udostępnienia informacji: 04.07.2024 08:46:14
Data ostatniej aktualizacji: 04.07.2024 09:47:04
Rejestr zmian