Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXIII/319/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2023-2029Uchwała nr XXXIII/318/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę Nr XXVI/248/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2023 rokUchwała nr XXXIII/317/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy RadziejówUchwała nr XXXIII/316/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 7, obręb Opatowice i nr 7, obręb Pruchnowo, gm. RadziejówUchwała nr XXXIII/315/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - zmieniająca Uchwałę Nr XI/118/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość wypłacanych nagródUchwała nr XXXIII/314/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomaniiUchwała nr XXXIII/313/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielenia wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028Uchwała nr XXXIII/312/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028Uchwała nr XXXIII/311/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2024-2029Uchwała nr XXXIII/310/2023 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejów na 2024 rok