logo
logo
Og艂oszenia » Spis Rolny 2020
Og艂oszenie - nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w terenowych - Spis Rolny 2020

Og艂oszenie - nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w terenowych - Spis Rolny 2020

 


Informacja


o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych


 


 


Wójt Gminy Radziejów - Gminny Komisarz Spisowy


og艂asza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


 


Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)


Wójt Gminy Radziejów


og艂asza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonuj膮cych czynno艣ci w ramach prac spisowych zwi膮zanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywa膰 b臋d膮 zadania spisowe na terenie gminy Radziejów. 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spe艂nia膰 nast臋puj膮ce wymagania: • by膰 osob膮 pe艂noletni膮,

 • zamieszkiwa膰 na terenie danej gminy,

 • posiada膰 co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie,

 • pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim w mowie i pi艣mie,

 • nie by膰 skazanym prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe. 1. Kandydat na rachmistrza terenowego: • zobligowany jest do wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynno艣ci w ramach bezpo艣redniego wywiadu z u偶ytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obs艂ugi urz膮dzenia mobilnego wyposa偶onego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 • jest wpisywany na list臋 kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzon膮 przez w艂a艣ciwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, 偶e z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejno艣膰 na li艣cie jest ustalana wed艂ug liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 1. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu pos艂uguj膮 si臋 w艂asnym urz膮dzeniem mobilnym z dost臋pem do Internetu.

 2. Rachmistrza terenowego powo艂uje zast臋pca w艂a艣ciwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spo艣ród osób, które uzyska艂y najwy偶sz膮 liczb臋 punktów z egzaminu testowego, kieruj膮c si臋 kolejno艣ci膮 na li艣cie kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego sk艂ada o艣wiadczenie o spe艂nieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych o艣wiadcze艅.

 4. Rachmistrz dokonywa膰 b臋dzie spisu wy艂膮cznie na urz膮dzeniu mobilnym.

 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawiera膰: • Zg艂oszenie kandydata na rachmistrza terenowego (za艂. 1);

 • O艣wiadczenie o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie, w tym przest臋pstwo skarbowe (za艂. 2);

 • Informacja dotycz膮ca RODO (za艂. 3). 1. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej za po艣rednictwem poczty lub osobi艣cie w godzinach pracy Urz臋du, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wp艂yn膮 do Urz臋du po wy偶ej wskazanym terminie lub b臋d膮 niekompletne nie b臋d膮 rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urz臋du Gminy Radziejów.


Adres do dor臋cze艅: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów. 1. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Rafa艂 Staszak, tel. (54) 285 3686

 2. Osoba, która zaliczy z wynikiem pozytywnym pow. 60% egzamin i uzyska tytu艂 rachmistrza zobowi膮zana jest do przes艂ania na adres urz臋du statystycznego zdj臋cia w formacie .jpg do  identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezb臋dnych do zawarcia umowy zlecenia.

 3. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników Wojewódzkiego Biura Spisowego na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urz臋du Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urz膮dzenia mobilnego, na którym b臋dzie rejestrowa艂 dane zebrane od respondentów.


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC28.5 KB POBIERZO艣wiadczenie - przest臋pstwa - spis rolny 20202020-06-15 11:42:4276
?6.2 KB POBIERZO艣wiadczenie RODO - spis rolny 20202020-06-15 11:43:0389
?6 KB POBIERZZg艂oszenie kandydatury - spis rolny 20202020-06-15 11:44:4584

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2020-06-15 11:41:29
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-15 11:50:35
Liczba wy艣wietle艅 : 176

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  15.06.2020 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  15.06.2020 10:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7011542