logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska
OBWIESZCZENIE - W贸jt Gminy Radziej贸w informuje:

Syg. OI-7331-艢R-04/08/09; Radziej贸w, dnia 14 stycznia 2009

Na podstawie:
- art. 49, 61, 搂 4 w zwi膮zku z art. 10 搂 1, art. 75 搂 1, art. 89 Kodeksu post臋powania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p贸藕n. zm.),
- art. 19 ust. 1, ust 2 pkt 3a, art. 32 ust. 1 pkt. 1, art. 46a) ust. 5 i 7 pkt 4 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 艣rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z p贸藕n. zm.),
- art. 153 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227).

W 脫 J T G M I N Y R A D Z I E J 脫 W

1. podaje do publicznej wiadomo艣ci, 偶e na wniosek Firmy "PRESTIGE" Sp. z o.o. Przedsi臋biorstwo Innowacyjno - Wdro偶eniowe, 87-720 Ciechocinek ul. Nieszawska 63 z dnia 15 wrze艣nia 2008r, prowadzone jest post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dla inwestycji pn ,budowie na terenie gminy Radziej贸w i gminy Byto艅 FW Radziej贸w I sk艂adaj膮cej si臋 z 24 wie偶 wiatrakowych (2MW) o 艂膮cznej mocy 48 MW.
Farma Wiatrowa zlokalizowana b臋dzie na dzia艂kach nr: 2, 3. 4, 5, 9, 10/1, 12, 23/1, 26, 34, 43/1, 49/1, 51/1, 58/1, 63/1, 76/7, 77/4, 106, 122, 123 - obr臋b ewidencyjny Opatowice, nr: 12/5, 40/1 - obr臋b ewidencyjny Stary Radziej贸w Wie艣, nr: 32/1, 32/2, 68, 69, 71/1, 120, 128/1, 141/1, 148/1, 160/1, 221, 222- obr臋b ewidencyjny Stary Radziej贸w Kolonia, nr: 10, 11, 26- obr臋b ewidencyjny Pruchnowo, gmina Radziej贸w, (lokalizacja GPZ i przy艂膮cze do linii 110 kV), nr: 35/1, 37/3 - obr臋b ewidencyjny Niegibalice, gmina Byto艅

2. informuje o rozpocz臋ciu procedury udzia艂u spo艂ecze艅stwa w post臋powaniu w sprawie wydania w/w decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach,

3. informuje, 偶e opracowany zosta艂 Raport o oddzia艂ywaniu na 艢rodowisko przedsi臋wzi臋cia w/w,

Przedsi臋wzi臋cie to zgodnie z 搂 3 ust. 1 pkt 6 Rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre艣lenia rodzaj贸w przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko oraz szczeg贸艂owych uwarunkowa艅 zwi膮zanych z kwalifikowaniem przedsi臋wzi臋cia do sporz膮dzenia raportu o oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p贸藕n. zm.) kwalifikuje si臋 jako przedsi臋wzi臋cie mog膮ce potencjalnie znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko.

Organem w艂a艣ciwym do wydania decyzji jest W贸jt Gminy Radziej贸w.

Organami w艂a艣ciwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnie艅 s膮 Starosta Radziejowski i Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie.

W zwi膮zku z powy偶szym informuj臋 o:
- mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z dokumentacj膮 sprawy (wnioskiem inwestora, raportem o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko),
- mo偶liwo艣ci sk艂adania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosk贸w odno艣nie planowanego przedsi臋wzi臋cia.

Uwagi i wnioski mo偶na sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22. w terminie 21 dni od ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia, to jest do dnia 06 lutego 2009 roku

Uwagi i wnioski mog膮 by膰 wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protoko艂u lub za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej bez konieczno艣ci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o kt贸rym mowa w ustawie z dnia 18 wrze艣nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z p贸藕n. zm.).

Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag i wniosk贸w jest W贸jt Gminy Radziej贸w.

Niezb臋dna dokumentacja sprawy wy艂o偶ona jest do wgl膮du w Referacie Budownictwa Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22 (pok贸j Nr 212).

W w/w Referacie mo偶na uzyska膰 szczeg贸艂owe informacje w przedmiotowej sprawie i zapozna膰 si臋 z niezb臋dn膮 dokumentacj膮.

Adres mailowy Urz臋du Gminy Radziej贸w: info@ugradziejow.pl

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomo艣ci poprzez:
1. Zamieszczenie jego tre艣ci w Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy Radziej贸w, na stronie http://www.bip.ugradziejow.pl
2. Wywieszenie jego tre艣ci na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gminy Radziej贸w, oraz w So艂ectwach: Opatowice, Stary Radziej贸w Wie艣, Stary Radziej贸w Kol., Pruchnowo, oraz w so艂ectwie Niegibalice- gmina Byto艅.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje si臋 za dokonane po up艂ywie 14 dni od dnia publicznego og艂oszenia.

W贸jt Gminy Radziej贸w - Jerzy Zmierczak
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2009-01-14 14:55:41
Data ostatniej modyfikacji : 14.01.2009 13:57
Liczba wy艣wietle艅 : 2945

Redaktor  Data modyfikacji 
Marcin Jask贸lski  14.01.2009 13:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 4601729