logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.08.2018 z dnia 4 pa藕dziernika 2018 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z pó藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
zawiadamiam,


偶e w dniu w dniu 04.10.2018 r., na wniosek P.W. PRASMET Marek Granczewski, ul. Brzeska 68, 88-Radziejów, z dnia 04.10.2018 r., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia inwesty-cyjnego pod nazw膮: Budowa linii kablowej SN oraz linii NN s艂u偶膮cej do przesy艂u energii elektrycznej”, na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 242/1 w m. Bieganowo, obr臋b geodezyjny Bieganowo, oraz na dzia艂ce nr 82/1 w m. Broniewo, obr臋b geodezyjny Broniewo, Gmina Radziejów.

Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-10-05 15:03:47
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-05 15:03:47
Liczba wy艣wietle艅 : 225licznik odwiedzin: 5171813