logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.04.2018 z dnia 14.02.2018 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje si臋, 偶e: na wniosek; Pana Miros艂awa Kotasa, zam. P艂owce II 26, 88 200 Radziejówz dnia  13.02.2018 r.,  wszcz臋tezosta艂o w  dniu 14.02.2018 r. post臋powanie administracyjnew sprawie wydania  decyzji o 艣ro-dowiskowych   uwarunkowaniach  zgody  na  realizacj臋   przedsi臋wzi臋cia  polegaj膮cego  na;Wykonaniu otworu studziennego Nr 1, wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych na dzia艂ce Nr 115/1 w miejscowo艣ci P艂owce II, gmina Radziejów.
     Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-02-14 14:13:34
Data ostatniej modyfikacji : 14.02.2018 14:13
Liczba wy艣wietle艅 : 159licznik odwiedzin: 4461279