logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.03.2018 z dnia 5.02.2018 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), informuje si臋, 偶e: na wniosek; PROBiO  Profesjonalne  呕ywienie  Pawe艂 Benedykci艅ski  ul. Rolnicza  3,  88 200  Radziejówz dnia  02.02.2018 r., wszcz臋te  zosta艂o  w  dniu  05.02.2018 r. post臋powanie administracyjnew sprawie wydania  decyzji  o 艣rodowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizacj臋  przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego  na; Rozbudowie wytwórni pasz celem uzyskania udoskonalonego produktu o lepszej jako艣ci i zwi臋kszenia asortymentu produkcji na dzia艂kach nr; 293 i 164/2 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjny P艂owce II, gmina Radziejów.
     Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-02-06 09:03:02
Data ostatniej modyfikacji : 06.02.2018 09:03
Liczba wy艣wietle艅 : 157licznik odwiedzin: 4461283