logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.11.2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.)

                                                              zawiadamiam,
 
偶e w dniu 30.11.2017 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o  艣rodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizacj臋  planowanej inwestycji, polegaj膮cej na; Wykonaniu otworu studziennego Nr 2 wraz z  urz膮dzeniami s艂uz膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy  studziennej  na  ujeciu  wód  podziemnych do deszczowania upraw rolnych o wydajno艣ci rz臋du  10,0 m3/h  zlokalizowanego  w miejscowo艣ci Szostka na dzia艂ce nr 36/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Szostka, gmina Radziejów.

Inwestor: Pan Grzegorz Rogacki, zam. Szostka 11, 88-200 Radzejów.


      Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.
             Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-12-01 13:44:40
Data ostatniej modyfikacji : 01.12.2017 13:44
Liczba wy艣wietle艅 : 179licznik odwiedzin: 4461235