logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.09.2017 z dnia 27.11.2017 r.

         Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073  z  pó藕n.  zm.),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 27.11.2017 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  lokalnym,  dla zamierzenia  inwestycyjnego  pod  nazw膮; Budowa napowietrznej s艂upowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, energetycznej linii kablowej 艣redniego napi臋cia SN-15 kV, wymiana s艂upa energetycznej linii napowietrznej 艣redniego napi臋cia SN-15 kVl, po艂o偶onego na dzia艂ce nr 2/2 obr臋b geodezyjny Czo艂ówek, gmina Radziejów, oraz na dzia艂ce 145, obr臋b geodezyjny Czo艂owo, gmina Radziejów.


    


 


Inwestor; ENERGA OPERATOR  S.A. Oddzia艂  w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toru艅,


 


            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,  poz.  1257), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-11-27 14:37:24
Data ostatniej modyfikacji : 2017-11-27 14:37:24
Liczba wy艣wietle艅 : 431licznik odwiedzin: 5171911