logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.04.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960  roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

      偶e w dniu 28.12.2015 r., na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toru艅,  reprezentowan膮 przez Pe艂nomocnika – Grzegorza Tyd臋 Przedsiebiorstwo In偶ynieryjno-Techniczne „TELTOR-POL PÓ艁NOC” S.A. ul. 艢nie偶na 1, 80-554 Gda艅sk zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Budowa napowietrzno-kablowej linii 艣redniego napi臋cia SN-15kV w raz ze z艂膮czami kablowymi SN w m. Szostka na dzia艂kach o Nr ewidencyjnych: 29/3, 29/4, 46, 28, 74, 75, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Szostka, Gmina Radziejów.
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋  niniejszego obwieszczenia.
         

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-08-01 07:30:49
Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-01 07:30:49
Liczba wy艣wietle艅 : 442licznik odwiedzin: 5172039