logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.14.2016.2017 z dnia 21.04.2017 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕-dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 353) zgodnie z art.10 § 1, i art. 73 § 1 Ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r., Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), informuje si臋偶e; inwestor przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utworów trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci 22,0 m 3/h. Przedmiotowy otwór zlokalizowany  jest  na  dzia艂ce  nr.  3  w m.  K艂onówek,  gmina  Radziejów  - Pan W艂adys艂aw 艢niadecki, zam. K艂onówek 16,  88 200  Radziejów, postanowieniem Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 kwietnia 2017 roku zosta艂 zobowi膮zany do konieczno艣ci przeprowadzenia oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko- opracowania raportu.


Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko-艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania od 7.30 do 15.30.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-04-21 15:08:24
Data ostatniej modyfikacji : 21.04.2017 15:08
Liczba wy艣wietle艅 : 253licznik odwiedzin: 4461317