logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.01.2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016r.,  poz. 778  z  pó藕n.  zm.)  oraz  art.  49 ustawy  z dnia 14  czerwca  1960  roku, 


Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.  23),


                                                                zawiadamiam,


 


              偶e  w  dniu  09.01.2017  r.,  na  wniosek wniosek Suszarni Warzyw I Zió艂 Sp. Z o. o., P艂owce I 41, , 88-200 Radziejów zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym - gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮; ; Rozbudowa i wyposa偶enie zak艂adu suszenia warzyw poprzez budow臋 budynku hali produkcyjnej z cz臋艣ci膮 socjalno – biurowa, budow臋 budynku kot艂owni wraz z kominem stalowym, rozbiórka istniej膮cego budynku kot艂owni oraz budowa w jego miejscu budynku produkcyjnego, wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej (drogi dojazdowe, place manewrowe, parking dla samochodów osobowych) oraz wykonanie zbiornika retencyjnego na wody opadowe, przyobiektowej ekologicznej oczyszczalni 艣cieków i wykonanie nowego zasilania energetycznego (poprzez wykonanie: linii kablowej SN-15kV, przebudow臋 istniej膮cej linii napowietrznej SN-15kiV, budowa stacji transformatorowej SN/nN s艂upowej lub kontenerowej i budow臋 linii kablowych nN) oraz wykonanie pozosta艂ej infrastruktury technicznej (system s艂onecznego podgrzewania powietrza, pompy ciep艂a, o艣wietlenie terenu) po艂o偶onego na dzia艂kach o nr ewidencyjnych 181/1, 181/2, 181/4, 24/8, 11, 17/7, 3/4 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艂owce I, gmina Radziejów.


 


     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 212.


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 212 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania  niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2017-01-10 14:18:50
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-10 14:21:06
Liczba wy艣wietle艅 : 650

Redaktor  Data modyfikacji 
Paulina 墓職widerska  10.01.2017 13:18poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 5171955