logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.12.2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 23), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam, 偶e

w dniu 18 lipca 2016 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia pn.: "Budowa ci膮gu pieszo-rowerowego wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 266 wraz z poszerzeniem pasa drogowego w/w drogi". Inwestycja zlokalizowana jest na dzia艂kach geodezyjnych nr: 139 i 203 obr臋b Bieganowo, 17, 182 i 87 obr臋b Biskupice oraz 29 i 32/2 obr臋b Miasto Radziej贸w.

Inwestor: Gmina Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziej贸w.Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 54 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Rafa艂 Staszak - M艂odszy Referent
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2016-07-18 11:14:14
Data ostatniej modyfikacji : 18.07.2016 11:14
Liczba wy艣wietle艅 : 445licznik odwiedzin: 4460846