logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.06.2016 z dnia 4 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst聽jedn.聽Dz.聽U.聽z聽2016聽r.,聽poz.聽23),聽w zwi膮zku聽z art. 79 ust. 1, oraz z art.聽33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn.聽Dz.聽U. z 2016 r., poz. 353)

zawiadamiam, 偶e

w dniu 4 lipca 2016 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polegaj膮cej na: wykonanie otworu rozpoznawczego - eksplotacyjnego dla potrzeb uj臋cia wody w miejscowo艣ci Pio艂unowo na dzia艂ce Nr 84/1 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Pio艂unowo, gm. Radziej贸w.

Inwestor: S艂awomir Olejniczak, zam. Pio艂unowo 25, 88-200 Radziej贸w.


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 54 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie聽21聽dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
Autor : Rafa艂 Staszak - M艂odszy Referent
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2016-07-04 13:30:06
Data ostatniej modyfikacji : 04.07.2016 13:30
Liczba wy艣wietle艅 : 434licznik odwiedzin: 4461009