logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2018-2023

Uchwa艂a Nr XVII/176/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2021 - 2029.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/175/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XV/149/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/174/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym ze 艣rodk贸w bud偶etu Gminy Radziej贸w, trybu post臋powania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/173/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r. zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw膮 "Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzib膮 w P艂owcach" oraz uchwalenia jej statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/172/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w miejscowo艣ci Szostka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/171/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2021 r.
w sprawie okre艣lenia 艣rednich cen jednostek paliwa w gminie Radziej贸w na rok szkolny 2021/2022
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/170/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2021 - 2029.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/169/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy za 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/168/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla sp贸艂ek wodnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/167/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie zmiany uchwa艂y XV/152/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2020 r. o uchwalenie gminnej profilaktyki i rozwi膮zania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/166/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesi臋cy kalendarzowych poprzedzaj膮cych dzie艅 z艂o偶enia wniosku o dodatek mieszkaniowy
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/165/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za rok 2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/164/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za rok 2020.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVII/163/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/162/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2021-2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/161/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2021 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/160/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie niewyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/159/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/158/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/157/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tysa So艂ectwa Szostka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVI/156/2021 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie skargi na dzia艂alno艣膰 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/155/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia roku
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 NR XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowo艣ci Skibin na lata 2010-2020"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/154/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie aktualno艣ci studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/153/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie zamiaru wprowadzenia zmian w statucie Gminnego O艣rodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie poprzez zmian臋 siedziby filii Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach z miejscowo艣ci Czo艂owo do miejscowo艣ci Skibin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/152/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia roku
w sprawie gminnego program profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/151/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla so艂tys贸w so艂ectw w gminie Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/150/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2021-2029
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XV/149/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia roku
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2021 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/148/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2020 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/146/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/144/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/143/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/142/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/141/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2021 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/140/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli, rodzaj贸w 艣rodk贸w przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/139/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 r. w sprawie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli, rodzaj贸w 艣rodk贸w przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania w szko艂ach prowadzonych przez gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/138/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego kryteria i tryb przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 listopada 2020 roku
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIII/133/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego kryteria i tryb przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szko艂ach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/136/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Financowej Gminy Radziej贸w na lata 2020-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/135/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w a 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/134/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli, rodzaj贸w 艣rodk贸w przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przyznawania w szko艂ach i przedszkolu prowadzonych przez gmin臋 Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/133/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego kryteria i tryb przyznawania nagr贸d dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szko艂ach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIII/132/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2020 roku
w sprawie okre艣lenia 艣rednich cen jednostek paliwa w gminie Radziej贸w na rok szkolny2020/2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/131/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/130/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu gminy Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/129/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/128/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/127/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/126/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku r.
w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziej贸w na lata 2020-2024
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/125/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu gminy za 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/124/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu gminy za 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XII/123/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2020 roku r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/122/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2020-2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/121/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr X/110/2020 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/120/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/119/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie niewyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cy fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/118/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 stawek i szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: za wys艂ug臋 lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczeg贸lne warunki obliczania i wyp艂acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dora藕nych zast臋pstw oraz wysoko艣膰 wyp艂acanych nagr贸d.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/117/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Gminy Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/116/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/115/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie wniosku dotycz膮cego zniesienia urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci Stara Kolonia na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/114/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie wniosku dotycz膮cego zmiany urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci P艂owce Drugie na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/113/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie wniosku dotycz膮cego zniesienia urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci P艂owce Pierwsze na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XI/112/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie wniosku dotycz膮cego zniesienia urz臋dowej nazwy w miejscowo艣ci Opatowice (kolonia) na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/111/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2020 -2034
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/110/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2020 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr X/109/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urz臋dowej nazwy P艂owce Drugie na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/108/2020 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urz臋dowej nazwy P艂owce Pierwsze na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/107/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/106/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/29/2019 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/105/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy W艂oc艂awek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/104/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 . w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 grunt贸w po艂o偶onych w obr臋bie Pruchnowo, gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/103/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Gminy Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮,remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/102/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziej贸w za lata 2016 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/101/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia 艣rednich cen jednostek paliwa w gminie Radziej贸w na rok szkolny 2019/2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/100/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXV/126/2009 z dnia 28 wrze艣nia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/99/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/98/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie szczeg贸lnych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla os贸b, kt贸rych gmin膮 w艂a艣ciw膮 jest gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/97/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IX/96/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepe艂nosprawnej" - edycja 2019-2020,realizowanego ze 艣rodk贸w Solidarno艣ciowego Funduszu Wsparcia Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/29/2019 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 nr II/13/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Rady Gminy Radziej贸w w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na Obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci Opatowice (kolonia) na terenie gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r. zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej Instytucji kultury pod nazw膮 "Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzib膮 w P艂owcach" oraz uchwalenia jej statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie szczeg贸lnych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla os贸b, kt贸rych w艂asno艣ci膮 jest gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zamian臋 grunt贸w po艂o偶onych w obr臋bie Pruchnowo, gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi reguluj膮cemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/83/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2020 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/82/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/81/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr IV/29/2019 w sprawie uchwalenia Bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/80/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/79/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyboru 艂awnika do orzeczenia w S膮dzie Rejonowym w Radziejowie na kadencj臋 2020-2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/78/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie okre艣lenia wzoru wniosku o wyp艂at臋 dodatku mieszkaniowego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/77/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr III/22/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomani
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/76/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/75/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/74/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych przy szko艂ach podstawowych pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6 - letnie i dzieci m艂odsze
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/73/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.w sprawie udzielenia i rozmiaru zni偶ek tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/72/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019
w sprawie zako艅czenia dzia艂alno艣ci Publicznego Gimnazjum w Skibinie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VII/71/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wys艂ug臋 lat, za warunki pracy, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/70/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019-2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/69/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr IV/29/2019 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/68/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u opiniuj膮cego kandydatury na 艂awnika do orzekania w S膮dzie Rejonowym w Radziejowie na kadencj臋 2020 - 2023
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/67/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮c膮 Uchwa艂臋 Nr V/57/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Gminy Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/66/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez gmin臋 Radziej贸w oraz okre艣lenia granic obwod贸w publicznych szk贸艂 podstawowych od 1 wrze艣nia 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/65/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/64/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem w wykonania bud偶etu Gminy za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w wotum zaufania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/61/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu d艂ugoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/60/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019 - 2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/59/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniaj膮c膮 uchwa艂臋 Nr V/59/2019 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/58/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cy fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/57/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂aty za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na obszarze Gminy Radziej贸w na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/56/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/55/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment贸w obr臋b贸w geodezyjnych Biskupice, Kwilno - K艂on贸wek, Pio艂unowo, Pruchnowo i Skibin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/54/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/53/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/52/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Zagorzyce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/51/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Szostka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/50/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Stary Radziej贸w Wie艣
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/49/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Stary Radziej贸w Kolonia
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/48/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Skibin
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/47/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Przemystka
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/46/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Pruchnowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/45/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie P艂owce
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/44/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Pio艂unowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/43/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Opatowice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/42/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Kwilno - K艂on贸wek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/41/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Kolonia W膮sewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/40/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Czo艂贸wek
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/39/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Czo艂owo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/38/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Broniewo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/37/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Broniewek - P艂owki
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/36/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Biskupice
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/35/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rady so艂eckiej w So艂ectwie Bieganowo
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/34/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszka艅cami gminy Radziej贸w dotycz膮cych projekt贸w statut贸w so艂ectw gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr V/33/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia programu Gminnego Wspierania Rodziny w Gminie Radziej贸w na lata 2019 - 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/32/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/31/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr III/26/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/30/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2019 -2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr IV/29/2019 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 stycznia 2019 r. r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/28/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018 -2030
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/27/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/26/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci ekwiwalentu pieni臋偶nego za udzia艂 w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych cz艂onk贸w ochotniczej stra偶y po偶arnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/25/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci diet dla radnych gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/24/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci rycza艂tu dla Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/23/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniaj膮cej w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/22/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/21/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie udzielenia wsparcia w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr III/20/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania zasi艂ku celowego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/19/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/18/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/17/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomo艣ci, na kt贸rych zamieszkuj膮 mieszka艅cy oraz ustalenia stawki op艂aty
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/16/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/15/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/14/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/13/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/12/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/11/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/10/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/9/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wysoko艣ci diet dla Radnych Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/8/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze, z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg贸艂owych warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwolnienia od op艂at, jak r贸wnie偶 trybu ich pobierania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/7/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr II/6/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2019 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/5/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru do Komisji sta艂ych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/4/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji skarg, wniosk贸w i petycji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/3/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/2/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr I/1/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 7902740