logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2014-2018

UCHWA艁A Nr I/1/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/3/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru do Komisji sta艂ych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/5/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXVI/273/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 4 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/6/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/7/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/8/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXIV/249/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogigminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/9/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXV/262/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr XXIV/248/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/10/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr XXV/263/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 wrze艣nia 2014 r. w sprawiezmiany Uchwa艂y Nr XXIV/249/2014Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27czerwca 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/11/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Radziej贸w do Zgromadzenia Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o w Kruszwicy.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/12/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXII/219/2014 w sprawie bud偶etu gminy na 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/13/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr II/14/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie odwo艂ania Skarbnika Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2015 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/16/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2015 -2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/17/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie powo艂ania Skarbnika Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/18/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/19/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tys贸w i Rad So艂eckich.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/20/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie pozbawienia cz臋艣ci drogi gminnej Nr 180410C Kolonia Broniewo-Bieganowo w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/21/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie pozbawienia drogi dojazdowej w miejscowo艣ci Broniewo kategorii drogi gminnej, poprzez wy艂膮czenie jej z u偶ytkowania jako drogi publicznej.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/22/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie, na czas okre艣lony
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/23/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na u偶yczenie, na czas okre艣lony
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/24/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie Programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2015 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/25/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 20 stycznia 2015 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2015.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/27/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewek.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/28/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci K艂on贸wek.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/29/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziej贸w na lata 2015-2019.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie podj臋cia czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu likwidacj臋 gminnej instytucji kultury
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/31/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy na rok 2016 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/32/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/33/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/15/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/34/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2015-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/35/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2014 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/36/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2014 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/37/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/38/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w Szostce
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/39/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Broniewo , gm. Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/40/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie nieodp艂atnego nabycia nieruchomo艣ci po艂o偶onej w miejscowo艣ci Bieganowo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/41/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bieganowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/42/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia op艂at za 艣wiadczenia udzielane w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/43/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/15/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/44/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2015-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/45/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zamiaru wyst膮pienia Gminy Radziej贸w ze Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o z siedzib膮 w Kruszwicy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/46/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/15/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2015 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/47/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 25 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2015-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/48/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/49/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/50/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/51/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/52/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/53/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Nr IV/30/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie podj臋cia czynno艣ci prawnych maj膮cych na celu likwidacj臋 gminnej instytucji kultury
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/54/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie zamiaru zmian statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie z siedzib膮 w P艂owcach w zakresie nazwy i prowadzonej dzia艂alno艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/55/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u ds. zaopiniowania kandydat贸w na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/56/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru 艂awnika do S膮du Rejonowego w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/57/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowych zabudowanych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Broniewek na rzecz u偶ytkownika wieczystego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/58/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/15/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/59/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2015-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2016-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/62/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2016 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/15/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2015-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/66/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyj臋cia Programu przebudowy dr贸g gminnych na lata 2016 - 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/67/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/68/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych na terenie Gminy Radziej贸w na lata 2016-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/69/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Broniewo.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/70/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych po艂o偶onych w miejscowo艣ci Broniewo.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/71/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci Czo艂owo.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/72/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/73/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/74/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na ustanowienie s艂u偶ebno艣ci przejazdu i przechodu na dzia艂ce nr 105/5 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/75/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/76/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/60/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2016 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/77/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2016 -2026.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/79/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu za 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/80/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2015 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/81/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/82/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wyst膮pienia Gminy Radziej贸w ze Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o z siedzib膮 w Kruszwicy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/83/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wymaga艅, jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierz臋tami, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierz膮t, a tak偶e grzebowisk i spalarni zw艂ok zwierz臋cych i ich cz臋艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/84/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/85/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk贸w oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/86/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie poboru op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasent贸w i okre艣lenia wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/87/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/88/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/89/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/90/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/91/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Statutu Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/92/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwa艂y Rady Gminy Radziej贸w Nr XXI/115/2005 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upowa偶nienia Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych do wydawania decyzji administracyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/93/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/94/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do prowadzenia post臋powa艅 z zakresu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/95/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/96/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Radziej贸w na lata 2016-2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/97/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziej贸w na lata 2016-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/98/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zaliczenia drogi Biskupice - Biskupice do kategorii dr贸g gminnych i ustalenia jej przebiegu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/99/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/100/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/101/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci rycza艂tu na pokrycie koszt贸w poniesionych w zwi膮zku z pe艂nieniem funkcji so艂tysa
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/102/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/60/2015 w sprawie bud偶etu gminy za 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2016-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/104/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/105/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/106/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/107/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych w Radziejowie do za艂atwiania indywidualnych spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom koszt贸w kszta艂cenia pracownik贸w m艂odocianych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/108/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia jednostki obs艂uguj膮cej, jednostek obs艂ugiwanych oraz zakresu obowi膮zk贸w powierzonych jednostce obs艂uguj膮cej w ramach wsp贸lnej obs艂ugi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/109/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie zatwierdzenia statutu Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/110/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wst臋pnej lokalizacji nowych przystank贸w komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/111/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie wst臋pnej lokalizacji nowych przystank贸w komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/112/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w ramach operacji typu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/113/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziej贸w na lata 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/114/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/115/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/116/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/117/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/118/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/119/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
font color=green> w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu na sp艂at臋 wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/120/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/60/2015 w sprawie bud偶etu gminy za 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/121/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 wrze艣nia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2016-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/122/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie wst臋pnej lokalizacji nowych przystank贸w komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/123/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr X/45/2003 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 23 pa藕dziernika 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/124/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia jednostki obs艂uguj膮cej, jednostek obs艂ugiwanych oraz zakresu obowi膮zk贸w powierzonych jednostce obs艂uguj膮cej w ramach wsp贸lnej obs艂ugi
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/125/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie nadania statutu Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/126/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/127/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2017 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/128/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/129/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/130/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/131/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/132/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/133/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/60/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/134/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2016-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/135/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki na pokrycie planowanego deficytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2017-2028
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/138/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/139/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w miejscowo艣ci Skibin
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/140/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/141/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie przyj臋cia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr VIII/60/2015 w sprawie bud偶etu gminy na 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/143/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2016-2026
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/144/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie op艂at za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Skibinie prowadzonego przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/145/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci W膮sewo na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/146/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIII/139/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyra偶enia zgody na odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w miejscowo艣ci Skibin
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/147/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radziej贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/148/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/149/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/150/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 lutego 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/135/2016 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/151/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu okre艣laj膮cego zasady finansowania zada艅 z zakresu usuwania i utylizacji wyrob贸w zawieraj膮cych azbest z terenu Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/152/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wniosku dotycz膮cego zmiany nazwy miejscowo艣ci W膮sewo na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/153/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/154/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szk贸艂 podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radziej贸w do nowego ustroju szkolnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/155/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w obowi膮zuj膮cych na drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddzia艂贸w przedszkolnych w publicznych szko艂ach podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/156/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w dla kandydat贸w zamieszka艂ych poza obwodami tych szk贸艂 oraz okre艣lenia dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/157/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorz膮dowego w Polsce
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/158/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziej贸w na lata 2016
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/159/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie wsp贸艂dzia艂ania z Gmin膮 Miasto Radziej贸w w wykonaniu zadania publicznego polegaj膮cego na budowie 艣cie偶ki pieszo-rowerowej wzd艂u偶 drogi wojew贸dzkiej nr 266 Bieganowo-Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/160/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2017
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/161/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/162/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/163/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/164/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/135/2016 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/165/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2017-2028
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/166/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/167/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia udzielenia w贸jtowi gminy Radziej贸w absolutorium za 2016 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/168/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod臋 i zbiorowego odprowadzania 艣ciek贸w na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/169/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na przed艂u偶enie umowy u偶yczenia zabudowanej nieruchomo艣ci gruntowej, oznaczonej w ewidencji grunt贸w numerem 154/8, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Szostka, na rzecz dotychczasowego korzystaj膮cego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/170/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zaliczenia drogi w miejscowo艣ci Czo艂owo do kategorii dr贸g gminnych i ustalenia jej przebiegu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/171/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw膮
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/172/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu post臋powania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla sp贸艂ek wodnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/173/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/174/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/135/2016 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/175/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2017-2028
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/176/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/177/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/178/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/179/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie rozwi膮zania Klubu Radnych Niezale偶ni
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/180/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/181/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr I/2/2014 Rady Gminy Radziej贸w w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/182/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y Nr I/4/2014 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru do Komisji sta艂ych Rady Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/183/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw膮 Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzib膮 w P艂owcach oraz uchwalenia jej statutu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/184/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. Stefana Kardyna艂a Wyszy艅skiego w Bieganowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/185/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekszta艂cenia dotychczasowej sze艣cioletniej Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach w o艣mioletni膮 Szko艂臋 Podstawow膮 im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/187/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y Nr XIII/138/2016 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/188/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/189/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/135/2016 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/190/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2017 -2028.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/191/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
Programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymii innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2018 roku.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/192/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
przyj臋cia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Radziej贸w na lata 2017 -2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/193/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
utworzenia stref ochronnych wok贸艂 uj臋膰 wody
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/194/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/195/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie obni偶enia ceny skupu 偶yta do cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/196/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/197/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na obszarze Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/198/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/199/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/200/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacje zada艅 bie偶膮cych powiatu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/201/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatk贸w, kt贸re nie wygasaj膮 z up艂ywem 2017 roku oraz okre艣lenia plan贸w i termin贸w dokonania tych wydatk贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/202/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/135/2016 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XVIII/203/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2017-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/204/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/205/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dobre
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/206/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 inwestycyjnych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/207/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/208/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂ania narkomanii.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/209/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr VIII/192/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu opieki nad Zabytkami Gminy Radziej贸w na lata 2017 - 2020
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/210/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Radziej贸w na lata 2018 - 2021
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/211/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 GRUDNIA 2017 r.
w sprawie rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego oraz wolontariatem w 2018 roku
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/212/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y " w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do stowarzyszenia lokalna Grupa Dzia艂ania " Razem dla Powiatu Radziejowskiego"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/213/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XXI/2016/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyj臋cia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziej贸w na lata 2013 -2032"
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/214/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2017 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XIX/215/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2017-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/216/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla os贸b, kt贸rych gmin膮 w艂a艣ciw膮 jest Gmina Radziej贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/217/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie okr臋g贸w wyborczych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/218/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Gminy Radziej贸w w roku 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/219/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziej贸w na lata 2016
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/220/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wys艂ug臋 lat, za warunki pracy, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/221/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XVII/186/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 wrze艣nia 2017 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zni偶ek tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze w szko艂ach oraz tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/222/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwa艂y Nr XIX/213/2017 Rady Gminy Radziej贸w w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XXI/216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyj臋cia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziej贸w na lata 2013-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/223/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XXI/216/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyj臋cia Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Radziej贸w na lata 2013-2032
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/224/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/225/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/226/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w, op艂at oraz niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych Gminy Radziej贸w za pomoc膮 innego instrumentu p艂atniczego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/227/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/228/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XX/229/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018-2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/230/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 8 maja 2018 r.
uchylaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XX/216/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla os贸b, kt贸rych gmin膮 w艂a艣ciw膮 jest Gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/231/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla os贸b, kt贸rych gmin膮 w艂a艣ciw膮 jest Gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXI/232/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie odwod贸w g艂osowania
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/233/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Gminy za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/234/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia W贸jtowi Gminy Radziej贸w absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu Gminy za 2017 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/235/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do realizacji projektu pn. Zwi臋kszenie dost臋pu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziej贸w, nr RPKP.10.02.01-04-0043/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, O艣 priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Dzia艂anie 10.2. Kszta艂cenie og贸lne i zawodowe, Poddzia艂anie 10.2.1. Wychowanie przedszkolne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/236/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do realizacji projektu pn. Podniesienie poziomu kszta艂cenia i atrakcyjno艣ci oferty plac贸wek o艣wiatowych w Gminie Radziej贸w poprzez organizacj臋 zaj臋膰 dodatkowych, wyposa偶enie pracowni oraz stworzenie modelu szko艂y przyjaznej dla ucznia nr RPKP.10.02.02-04-0050/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, O艣 priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Dzia艂anie 10.2. Kszta艂cenie og贸lne i zawodowe, Poddzia艂anie 10.2.2. Kszta艂cenie og贸lne
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/237/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/238/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/239/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania dotacji z bud偶etu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/240/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXII/241/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018 -2030.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/242/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/243/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y i podawania napoj贸w alkoholowych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/244/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIX/208/2017 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/245/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie skargi na dzia艂alno艣膰 Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/247/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XX/217/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okr臋g贸w wyborczych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/248/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca Uchwa艂臋 Nr XIII/120/2012 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/249/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/204/2017 w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr XXIII/250/2018 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 28 wrze艣nia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2018-2030
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10629998