logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2006-2010

UCHWA艁A Nr I/1/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/2/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/3/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr I/4/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru do Komisji Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/5/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru do Komisji Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/6/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/7/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/8/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr III/9/2006 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2005 w sprawie bud偶etu gminy na 2006 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/10/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/11/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IV/12/2006 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na rok 2007
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/13/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w So艂tys贸w i Rad So艂eckich
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/14/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/15/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia najni偶szego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracownik贸w samorz膮dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/16/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia prawa u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci w drodze przetargu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr V/17/2007 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/12/2006 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VI/18/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Pani Ireny Szynkowskiej o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/19/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia liczby punkt贸w sprzeda偶y alkoholu na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/20/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przezn.艣rodk贸w finans.na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli korzystaj膮cych z op.zdrowotnej i okre艣lenie rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przeznaczania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/21/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie nieodp艂atnego przej臋cia oczyszczalni 艣ciek贸w wraz z sieciami kanalizacyjnymi w miejscowo艣ci Broniewo gm. Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/22/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/23/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia Statutu Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/24/2007 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/12/2006 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VII/25/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2006 rok i udzielenia absolutorium z tego tytu艂u
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/26/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: przyj臋cia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/27/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawia: zasad przyznawania dop艂at dla nauczycieli, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Radziej贸w, korzystaj膮cych z r贸偶nych form kszta艂cenia i doskonalenia zawodowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/28/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: przyj臋cia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/29/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: powo艂ania Zespo艂u do spraw wyboru 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/30/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyra偶enia zgody na wynajem lokalu u偶ytkowego w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/31/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowego kredytu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr VIII/32/2007 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/12/2006 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/33/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/34/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/35/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazw膮
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/36/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaopiniowania za艂膮cznika do uchwa艂y Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przekszta艂cenia Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmi艅skiego w Bydgoszczy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/37/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru 艂awnik贸w do S膮du Rejonowego w Radziejowie do orzekania w sprawach rodzinnych i karnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/38/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr IX/39/2007 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/12/2006 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/40/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/41/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: zmiany uchwa艂y w sprawie przeznaczenia 艣rodk贸w finansowych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej i okre艣lenie rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przeznaczania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/42/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin dydaktycznych dla dyrektor贸w szk贸艂 i pedagoga gminnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/43/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia艂ania RAZEM DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/44/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy Pani Ireny Szynkowskiej o obowi膮zku przed艂o偶enia o艣wiadczenia lustracyjnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/45/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w oraz ustalenia trybu i szczeg贸艂owych warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/46/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/47/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok podatkowy 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/48/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: op艂aty targowej na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/49/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr X/50/2007 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/12/2006 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/51/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnego placu zabaw
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/52/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/53/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/54/2007 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr IV/12/2006 w sprawie bud偶etu gminy na 2007 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XI/55/2007 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na rok 2008
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/56/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym na okres do 20 lat nieruchomo艣ci gruntowej b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/57/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu mieszkalnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/58/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w ramach 艂膮czenia pensum
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/59/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zarz膮dzenia poboru nale偶no艣ci podatkowych w drodze inkasa, ustalenia inkasent贸w oraz wysoko艣ci wynagrodzenia za inkaso
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/60/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla so艂tys贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/61/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla radnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/62/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie rycza艂tu dla Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XII/63/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/64/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/65/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/66/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania bud偶etu za 2007 rok i udzielenia absolutorium z tego tytu艂u
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie w trybie bezprzetargowym na okres do 20 lat nieruchomo艣ci gruntowej b臋d膮cej w艂asno艣ci膮 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/68/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagosp.przestrz Gm.Radziej贸w w zakresie niezb臋dnym do realizacji zespo艂u elektrowni wiatrowych w so艂ectwach Stary Radziej贸w Kolonia i St.Radziej贸w Wie艣
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/69/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w w zakresie niezb臋dnym do realizacji zespo艂u elektrowni wiatrowych w so艂ectwach Opatowice i Stary Radziej贸w Wie艣
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/70/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w w zakresie niezb臋dnym do realizacji zespo艂u elektrowni wiatrowych w so艂ectwie Stary Radziej贸w Kolonia
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/71/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w w zakresie niezb臋dnym do realizacji zespo艂u elektrowni wiatrowych w so艂ectwach Broniewek
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na wynajem budynku u偶ytkowego wraz z cz臋艣ci膮 gruntu dzia艂ki Nr 70 po艂o偶onej w Radziejowie, przy ul. Brzeskiej 11, w trybie bezprzetargowym
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/73/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wynagrodzenia dla W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/74/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIV/75/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spo艂ecznej, dzia艂ania 7.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia艂ania 7.1.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez o艣rodki pomocy spo艂ecznej Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/76/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci oraz ich wydzier偶awiania lub wynajmowania na czas oznaczony d艂u偶szy ni偶 3 lata lub na czas nieoznaczony
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XV/77/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/78/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w obejmuj膮cego tereny rolne w miejsc.Broniewek-cz臋艣膰 dzia艂ki o nr ewid.107/38
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/79/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci na okres kolejnych 3 lat
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVI/80/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/81/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyga艣ni臋cia mandatu radnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/82/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu u偶ytkowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/83/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przekazania do Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie zadania polegaj膮cego na podejmowaniu dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/84/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia W贸jta Gminy Radziej贸w do zawarcia porozumienia mi臋dzygminnego w sprawie budowy mi臋dzy gminnej 艣cie偶ki pieszo - rowerowej Radziej贸w - Dobre - Zakrzewo -Koneck
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/85/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie nieruchomo艣ci gruntowej w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVII/86/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/87/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do podejmowania dzia艂a艅 wobec d艂u偶nik贸w alimentacyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/88/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia woli nieodp艂atnego przej臋cia nieruchomo艣ci niezabudowanej od PKP S.A. pod budow臋 艣cie偶ki pieszo-rowerowej w miejscowo艣ci Bieganowo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: obni偶enia cen skupu 偶yta z 1ha przelicz.przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gm.Radziej贸w oraz ustalenia trybu i szczeg.warunk贸w zwolnienia od pod.rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano prod.rolnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: okre艣lenia wysoko艣ci podatku od 艣rodk贸w transportowych na rok podatkowy 2009
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: op艂aty targowej na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/96/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/97/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia wysoko艣ci rycza艂tu na pokrycie koszt贸w poniesionych w zwi膮zku z pe艂nieniem funkcji so艂tysa
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/98/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XVIII/99/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: wyboru Przewodnicz膮cego Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/100/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie wyboru do Komisji Rady Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/101/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/102/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/103/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/104/2008 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XI/55/2007 w sprawie bud偶etu gminy na 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XIX/105/2008 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwa艂enia bud偶etu Gminy Radziej贸w na rok 2009
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/106/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przeznaczenia 艣rodk贸w finansowych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej i okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunk贸w i sposobu ich przeznaczania
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/107/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/108/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziej贸w na lata 2009-2013
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/109/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XX/110/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie przyst膮pienia Gminy Radziej贸w do Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/111/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie Statutu Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXI/112/2009 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/105/2008 w sprawie bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/113/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zaci膮gni臋cia d艂ugoterminowej po偶yczki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/114/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na najem lokalu u偶ytkowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/115/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia op艂at za wod臋 pobieran膮 z urz膮dze艅 zbiorowego zaopatrzenia w wod臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/116/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia statutu Zwi膮zku Gmin Zlewni Jeziora Gop艂o w Kruszwicy
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXII/117/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Radziej贸w za 2008 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/118/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie utworzenia sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 pod nazw膮: Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Rekultywacji Sk艂adowisk Gminnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/119/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczni贸w szk贸艂, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/120/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu opracowanego w ramach dzia艂ania 9.1.2. PO KL, dotycz膮cego wsparcia szk贸艂 podstawowych i gimnazjum - Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych uczni贸w z grup o utrudnionym dost臋pie do edukacji oraz zmniejszanie r贸偶nic i jako艣ci us艂ug edukacyjnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obni偶ek tygodniowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycielom, kt贸rym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycielom szk贸艂 nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/122/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Radziej贸w ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/123/2009 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/105/2008 w sprawie bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie utworzenia sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 pod nazw膮: Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Rekultywacji Sk艂adowisk Gminnych 'Rekultywacja' Sp. z o.o. z siedziba we W艂oc艂awku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/126/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za wys艂ug臋 lat, za warunki pracy, nagr贸d, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dora藕nych zast臋pstw
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/127/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie: ustalenia kryteri贸w i trybu przyznawania nagr贸d dla nauczycieli
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/128/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/129/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie rozwi膮zania sp贸艂ki z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 pod nazw膮: Mi臋dzygminne Przedsi臋biorstwo Rekultywacji Sk艂adowisk Gminnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXV/130/2009 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/105/2008 w sprawie bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/131/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/132/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie trybu i szczeg贸艂owych warunk贸w zwolnienia od podatku rolnego u偶ytk贸w rolnych, na kt贸rych zaprzestano produkcji rolnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/133/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/134/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/136/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/105/2008 w sprawie bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/140/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/141/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia Programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Radziej贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/142/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwi膮zywania problem贸w alkoholowych oraz przeciwdzia艂aniu narkomanii
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/143/2009 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIX/105/2008 w sprawie bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/144/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchwalenia bud偶etu Gminy Radziej贸w na rok 2010
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wsp贸艂dzia艂ania z Gmin膮 Miasto Radziej贸w w wykonywaniu zadania publicznego polegaj膮cego na zamkni臋ciu sk艂adowiska odpad贸w innych ni偶 niebezpieczne i oboj臋tne w miejscowo艣ci Broniewek
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyj臋cia 'Programu Aktywno艣ci Lokalnej dla Gminy Radziej贸w na lata 2010-2014'
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXVIII/147/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/148/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchylenia uchwa艂y Rady Gminy Radziej贸w w sprawie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w na terenie Gminy Radziej贸w ze 艣rodk贸w Gminnego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/149/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmian w Statucie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/150/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie nie wyra偶enia zgody na wyodr臋bnienie w bud偶ecie gminy 艣rodk贸w stanowi膮cych fundusz so艂ecki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXIX/152/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/153/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Czo艂owo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/154/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci P艂owce II
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/155/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/156/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXX/157/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy Radziej贸w za 2009 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXI/158/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu opracowanego w ramach dzia艂ania 9.1.2 PO KL, dotycz膮cego wsparcia szk贸艂 podstawowych, gimnazj贸w i lice贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXI/159/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przyst膮pienia i realizacji projektu kluczowego e-Us艂ugi-e-Organizacja- pakiet rozwi膮za艅 informatycznych dla jednostek organizacyjnych wojew贸dztwa kujawsko-pomorskiego
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXI/160/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXI/161/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie uchylenia uchwa艂: Nr XIV/ 68 /2008, Nr XIV/ 69 /2008, Nr XIV/ 70 /2008 Rady Gminy Radziej贸w z dnia 30 maja 2008 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXII/162/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej mienie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXII/163/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej mienie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXII/164/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie wyra偶enia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnych um贸w najmu lokali stanowi膮cych mienie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizacj臋 zada艅 bie偶膮cych powiatu.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXII/166/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok.
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/167/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Szostka
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Skibin
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/169/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Broniewo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/170/2010 Rady Gminy Radziej贸w
ustalenia minimalnej stawki czynszu z tyt.najmu lub dzier偶awy sal lekcyjnych i innych pomieszcze艅 dyd.-wychowawczych usyt.w obiektach oddanych w trwa艂y zarz膮d szko艂om, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gm.Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/171/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie szczeg.zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozk艂adania na raty sp艂aty nale偶.pieni臋偶.maj膮cych charakter cywilnoprawny przypadaj膮cych Gm.Radziej贸w lub jej jednostkom podleg艂ym oraz wskazania organu i os贸b do tego uprawnionych
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie trybu prac nad projektem uchwa艂y bud偶etowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud偶etu gminy, informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze p贸艂rocze
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIII/174/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/175/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotycz膮cych zmiany urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci z mieszka艅cami miejscowo艣ci Stare P艂owki
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/176/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotycz膮cych zmiany urz臋dowej nazwy miejscowo艣ci z mieszka艅cami miejscowo艣ci Szostka Ma艂a i Szostka Du偶a
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/177/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Kwilno i K艂on贸wek
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Biskupice
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/180/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Pio艂unowo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Opatowice
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/182/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowo艣ci Bieganowo
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie obni偶enia cen skupu 偶yta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/184/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia stawek podatku od nieruchomo艣ci na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/185/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie zwolnie艅 w podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/186/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/187/2010 Rady Gminy Radziej贸w
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych na obszarze gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A Nr XXXIV/188/2010 Rady Gminy Radziej贸w
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXVII/144/2009 w sprawie bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10630372