logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia W贸jta
- 2006-2010

ZARZ膭DZENIE Nr 1/2006
w sprawie: powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 2/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 3/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 4/2006
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 5/2006
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 6/2007
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2007 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 7/2007
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 8/2007
w sprawie aneksu do regulaminu przeznaczania i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 9/2007
w sprawie powo艂. komisji do przeprowadzenia post臋p. o udzielenie zam贸wienia publ. na Zakup samochodu po偶arniczego dla OSP w Szostce
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 10/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 11/2007
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 12/2007
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 13/2007
w sprawie: powo艂ania Komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na 'Zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych'
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/2007
w sprawie przeprowadzenia wybor贸w so艂tys贸w i rad so艂eckich
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 15/2007
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2006 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 16/2007
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania na zakup kruszywa do naprawy dr贸g gminnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 17/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprow. post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na „Transport kruszywa na napraw臋 dr贸g gminnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 18/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 19/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2007 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 20/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸w. publ.na Dow贸z uczni贸w do SP i GP w roku 2007/2008
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 21/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 22/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Gminnej do rozpatrywania i opiniowania wniosk贸w nauczycieli ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadcz. pieni臋偶.w ramach pomocy zdrowotn.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 23/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2006 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 24/2007
powo艂.komisji do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na
Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze gminnej Nr 180411 C Opatowice-Morzyce w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 25/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wyposa偶enia 艣wietlicy gminnej w so艂ectwie Broniewek - P艂owki
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 26/2007
w sprawie ustalenia formy dzier偶awy i wysoko艣ci czynszu za dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 27/2007
w sprawie powo艂ania Komisji rekrut. dla dokonania naboru na wolne stanowisko starszego referenta w Dziale Ksi臋gowo艣ci Podatkowej Urz臋du Gm.Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 28/2007
w sprawie wyk.map sytuac.-wysoko艣ciowych, w skali 1:1000, dla potrzeb sporz膮dzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 29/2007
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 30/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2007 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 31/2007
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 32/2007
w sprawie:okre艣l.reg.przyzn.dop艂at nauczycielom, dla kt贸rych org.prow.szko艂y jest GmRadziej贸w,korzyst.z r贸偶nych form kszta艂c.i doskonal.zawod.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 33/2007
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach urz臋dniczych w UG Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 34/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 35/2007
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 36/2007
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenie likwidacji ksi膮偶ek z ksi臋g.Gminnej Biblioteki w P艂owcach oraz Filii Gm.Biblioteki w Czo艂owie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 37/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 38/2007
zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 39/2007
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kw. 2007 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 40/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 41/2007
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prac nad bud偶etem
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 42/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 43/2007
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2008 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 44/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 45/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 46/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 47/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu obrony cywilnej w magazynie OC Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 48/2007
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 49/2007
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 50/2007
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej zu偶ytego samochodu po偶arnicego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 51/2008
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2008 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 52/2008
w sprawie wysoko艣ci czynszu lokali mieszkalnych wchodz膮cych do zasobu komunalnego Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 53/2008
w sprawie likwidacji samochodu 呕uk A 15 o numerze rejestracyjnym WKO 4868, nr nadwozia 9363, rok prod.1970
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 54/2008
w sprawie powo艂ania Komisji do opiniowania wniosk贸 o przyznanie nagrody W贸jta Gminy dla dyrektor贸w szk贸艂 i nauczycieli
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 55/2008
w sprawie: powo艂ania Gminnej Komisji weryf.gospod.rolne obj臋te monitoringiem w ramach progr.dzia艂a艅 ogran.odp艂yw zw.azotu ze 藕r贸de艂 roln.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 56/2008
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2007 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 57/2008
w sprawie: powo艂.komisji przetarg.do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam贸w.publiczn.na zadanie: 'Budowa kanalizacji sanit.Broniewo-Broniewek'
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 58/2008
w sprawie: przekazania samochodu po偶arniczego MERCEDES-BENZ typu 811D Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 59/2008
w sprawie: powo艂ania komisji do wyceny samochodu po偶arniczego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 60/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 02 i 23 maja 2008 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 61/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2008 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 63/2008
w sprawie powo艂.kom.przetarg.do rozstrzygn.post臋p.o udziel.zam.publicznego ...
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do rozstrzygni臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na zadanie:
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 64/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 65/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2007 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 66/2008
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego "Zuk" o numerze rejestracyjnym WEO 1309, rok produkcji 1986
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 67/2008
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 68/2008
powo艂.Kom.Przetargowej do rozstrzygn.post臋pow.o udzielenie zam.publicznego na:'Wykonanie nawierz.min.-bitumicznej na drodze gm.w m.Zagorzyce'
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 69/2008
w sprawie refundacji koszt贸w zakupu okular贸w korekcyjnych dla pracownik贸w zatrudnionych na stanowiskach wyposa偶onych w monitory ekranowe
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 70/2008
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 71/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2008 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 72/2008
w sprawie wyznaczenia jednostki realiz.w im. Gm.Radziej贸w Obszar A programu 'Ucze艅 na wsi' ...
w sprawie wyznaczenia jednostki realizuj膮cej w imieniu Gminy Radziej贸w Obszar A programu Ucze艅 na wsi, pomoc w zdobyciu wykszta艂cenia przez osoby niepe艂nosprawne zamieszkuj膮ce gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (zatwierdzonego uchwa艂膮 nr 9/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. Rady Nadzorczej PFRON)
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 73/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 74/2008
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzier偶aw臋 grunt贸w przeznaczonychpod uprawy rolne
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 75/2008
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji wer.gosp.rolne obj臋temonitoringiem...
w ramach programu dia艂a艅 ograniczaj膮cych odp艂yw zwi膮zk贸w azotu ze 藕r贸de艂 rolniczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 76/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 77/2008
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2008 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 78/2008
w sprawie parametr贸w przyj臋tych do prc nad bud偶etem
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 79/2008
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 03 i 10 listopada 2008 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 80/2008
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko m艂odszego referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 81/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 82/2008
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2009 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 83/2008
w sprawie powo艂ania Komisji ds. likwidacji zb臋dnych druk贸w oraz zu偶ytego sprz臋tu elektronicznego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 84/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 85/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 86/2008
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 87/2008
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 88/2008
zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 89/2009
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2009 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 90/2009
regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nie przekraczaj膮cej wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 91/2009
w sprawie przekazania samochodu marki Volkswagen Transporter Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Broniewie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 92/2009
w sprawie powo艂ania komisji do wyceny samochod贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 93/2009
w sprawie likwidacji samochodu po偶arniczego 呕UK o numerze rejestracyjnym CRA M622 i samochodu marki 呕UK o numerze rej. WEO 0277
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 94/2009
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2008 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 95/2009
w sprawie przyj臋cia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach za 2008 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 96/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 97/2009
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezp艂atne umieszczanie obwieszcze艅 wyborczych i plakat贸w k.wyborczych w zw.z wyborami do Parlamentu UE
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 98/2009
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 na przebudow臋 dr贸g gminnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 99/2009
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 100/2009
ewidencji i sporz膮dz.sprawozda艅 bud偶et.Rb-WS w zakresie wydatk贸w struktur.ponoszonych przez UG oraz jedn.organizacyjne Gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 101/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 102/2009
w sprawie: powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 103/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 104/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2009 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 105/2009
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 106/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 107/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 108/2009
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za 2008 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 109/2009
w sprawie zasad sporz膮dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 110/2009
zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 111/2009
zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 112/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 113/2009
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o zam贸wienie publiczne
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 114/2009
w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 115/2009
w sprawie: w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 116/2009
w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracownik贸w w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: ustalania stawek czynszu w lokalach wchodz膮cych w sk艂ad mieszkaniowego zasobu Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 117/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko podinspektora w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 118/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2009 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 119/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 120/2009
w sprawie: powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 121/2009
w sprawie: ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 sierpnia 2009
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 122/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 123/2009
w sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 124/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 125/2009
w sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Szko艂y Podstawowej w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 126/2009
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 127/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 128/2009
w sprawie okre艣lenia podstawowych parametr贸w do prac na projektem bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 129/2009
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2009 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 130/2009
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 131/2009
w sprawie zasad zwrotu koszt贸w przejazdu uczni贸w niepe艂nospr.i ich rodzic贸w, opiekun贸w lub opiek.prawnych z miejsca zam.do szko艂y...
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 132/2009
projektu bud偶etu gminy na 2010 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 133/2009
zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 134/2009
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 135/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 136/2009
w sprawie ustalenia harmonogramu pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniach 24 i 31 grudnia 2009 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 137/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 138/2009
w sprawie powierzenia obowi膮zk贸w Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 139/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 140/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 141/2009
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 142/2009
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 143/2010
w sprawie gospodarki transportowej w Ochotniczych Stra偶ach Po偶arnych dzia艂aj膮cych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 144/2010
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2010 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 145/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 146/2010
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 147/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 148/2010
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu gminy za 2009 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 149/2010
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok instytucji kultury
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 150/2010
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie regulaminu przeznaczenia i wykorzystania zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 151/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 152/2010
w sprawie ustalenia zasad przydzia艂u pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w 艣rodk贸w czysto艣ci oraz herbaty
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 153/2010
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zam贸wie艅 Publicznych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 154/2010
w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierownik贸w jednostek organizacyjnych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: powo艂ania komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 155/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2010.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 156/2010
w sprawie: zmiany zarz膮dzenia w sp.zatwierdzenia spr.finansowego za 2009 rok instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publ. w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 157/2010
wprowadz.Regulaminu UZP, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowart.kwoty 14.000 euro
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 158/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 159/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 160/2010
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do prowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego...
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 161/2010
w sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 163/2010
w sprawie: powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 164/2010
w sprawie: powo艂ania Komisji do szacowania strat powsta艂ych lokalnymi podtopieniami
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 162A/2010
w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 165/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 166/2010
w sprawie powo艂ania sta艂ej Komisji Likwidacyjnej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 167/2010
Powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
Budowa o艣wietlenia ulicznego na drodze powiatowej o nr 2844C w Czo艂owie, Budowa o艣wietlenia ulicznego na drodze gminnej o nr 180429C w P艂owce II.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 168/2010
w sprawie powo艂ania Zespo艂u powypadkowego ds. ustalenia okoliczno艣ci i przyczyn wypadku przy pracy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 169/2010
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia podspowania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮:
Dow贸z dzieci do szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w w roku szkolnym 2010/2011.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 170/2010
w sprawie powo艂ania obsady Sta艂ego Dy偶uru W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 171/2010
w sprawie: informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2010 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 172/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 173/2010
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przepr.post臋p.kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego/
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 174/2010
W sprawie: powo艂.Komisji Konkursowej do przepr.konkursu na kandydata na stan.dyrektora Publicznego Gimnazjum im. K.Wielkiego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 175/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 178/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 179/2010
W sprawie: powo艂ania i powierzenia obowi膮zk贸w dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 180/2010
W sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 181/2010
powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadz.post臋p.o udzielenie zam.publicznego pod nazw膮:Remont drogi gminnej nr 180418C Szybka
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 182/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 183/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 184/2010
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 185/2010
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2011 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 186/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 187/2010
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko referenta w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 188/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 189/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 190/2010
w sprawie projektu bud偶etu na 2011 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 191/2010
w sprawie projektu WIeloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2016
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 192/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 193/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 194/2010
utw.Gm.Biura Spis.dla G.Radz.w celu przyg.iprzeprow.Narodowego Spisu Powsz.Ludn.i Mieszka艅 oraz wyznacz.Z-cy Gminnego Komis.Spisowego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 196/2010
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10625545