logo
logo
Prawo lokalne » Zarz膮dzenia W贸jta
- 2010-2014

ZARZ膭DZENIE Nr 322/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn: Zakup paliw p艂ynnych do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego Gminy Radziej贸w w 2015 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 314/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 313/2014 z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 312a/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przyst膮pienia do aktualizacji op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci zabudowanych oznaczonych w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ki nr 87/2 i 87/5 po艂o偶onych w miejscowo艣ci Broniewo.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 312/2014 z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla budynku Biblioteki w Skibinie obj臋tych inwestycj膮 pod nazw膮
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 311/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w samorz膮dowych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 310/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie wyznaczenia pracownikom Urz臋du Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Radziej贸w dnia wolnego od pracy 10 listopada 2014 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 308/2014 z dnia 15 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 305/2014 z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 304/2014 z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 303/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielania niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 301/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszy艅skiego w Bieganowie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 300/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
w sprawie przed艂u偶enia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szko艂y Podstawowej im. W艂adys艂awa 艁okietka w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 298/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 297/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn: Zaci膮gni臋cie d艂ugoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu bud偶etowego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 296/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post臋powania przy udzielaniu zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 jest r贸wna lub przekracza wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 30 000 euro, oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 295/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 294/2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w na dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w dla uczni贸w ucz臋szczaj膮cych do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 292/2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 291/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 289/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie przyj臋tych zasad rachunkowo艣ci oraz Zak艂adowego Planu Kont dla realizacji zada艅 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 287/2014 z dnia 15 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn: Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2014/2015
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 286/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru rob贸t polegaj膮cych na kompleksowej us艂udze polegaj膮cej na opracowaniu projektu zadrzewie艅 oraz zagospodarowaniu zieleni膮 teren贸w gminy Radziej贸w wraz z jego wykonaniem tj. Zagorzyce zgodnie z umow膮 nr 7/04/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 285/2014 z dnia 4 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla inwestycji pod nazw膮 Przebudowa drogi gminnej KDG 180414 P艂owce-P艂owce Kolonia na d艂. 813 m do umowy z dnia 22.04.2014 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 284/2014 z dnia 3 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 283/2014 z dnia 1 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla budynku Szko艂y Podstawowej w Bieganowie obj臋tych inwestycj膮 pod nazw膮 Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w: Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w Bieganowie do umowy nr ZP/271/11/2013-2014 z dnia 10 lutego 2014
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 282/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 279/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Podinspektor ds. obs艂ugi Rady Gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 278/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 277/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla budynku Szko艂y Podstawowej w P艂owcach obj臋tych inwestycj膮 pod nazw膮 Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w: Szko艂a Podstawowa w Bieganowie, Szko艂a Podstawowa i biblioteka w P艂owcach oraz 艣wietlica wiejska w Bieganowie do umowy nr ZP/271/11/2013-2014 z dnia 10 lutego 2014
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 276/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru rob贸t polegaj膮cych na kompleksowej us艂udze polegaj膮cej na opracowaniu projektu zadrzewie艅 oraz zagospodarowania zieleni膮 teren贸w gminy Radziej贸w wraz z jego wykonaniem tj. Kolonii W膮sewo zgodnie z umow膮 Nr 1/04/2014 z dnia 28 kwietnia 2014
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 275/2014 z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru rob贸t polegaj膮cych na kompleksowej us艂udze polegaj膮cej na opracowaniu projektu zadrzewie艅 oraz zagospodarowania zieleni膮 teren贸w gminy Radziej贸w wraz z jego wykonaniem tj. miejscowo艣ci Broniewo zgodnie z umow膮 Nr 2/04/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 oraz miejscowo艣膰 Pio艂unowo zgodnie z umow膮 Nr 5/04/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 274/2014 z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 273/2014 z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Broniewie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 270/2014 z dnia 20 maja 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 269/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 268/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie zmiany sk艂adu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 267/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zam贸wienia dodatkowego, do umowy Nr 271/8/2013 zawartej 3 wrze艣nia 2013 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 266/2014 z dnia 7 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla inwestycj膮 pod nazw膮
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 265/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla budynku 艣wietlicy wiejskiej w Bieganowie obj臋tych inwestycj膮 pod nazw膮
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 264/2014 z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 262/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 261/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 260/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2014 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 259/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 258/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonej do u偶yczenia, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 257/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru prac budowlanych dla budynku biblioteki w P艂owcach obj臋tych inwestycj膮 pod nazw膮
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 256/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu okre艣laj膮cego procedury udzielania zam贸wie艅 publicznych o warto艣ci szacunkowej nieprzekraczaj膮cej r贸wnowarto艣ci kwoty 30 000 euro, obowi膮zuj膮cego w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 255/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 254/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia pracownikom Urz臋du Gminy Radziej贸w dnia wolnego od pracy 2 maja 2014 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 253/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 dzia艂ki Nr 142/16, po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, stanowi膮cej mienie gminne
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 252/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ustalenia wysoko艣ci ceny wywo艂awczej oraz wadium dla nieruchomo艣ci gruntowej niezabudowanej, dzia艂ki Nr 142/16, po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owcach II, gm. Radziej贸w, przeznaczonej do sprzeda偶y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 249/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 248/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie sprawozdania rocznego za 2013 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 247/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc do bezp艂atnego umieszczania obwieszcze艅 i materia艂贸w wyborczych w zwi膮zku z wyborami do PE.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 246/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania Dyrektorowi Gminnego O艣rodka Kultury w Czo艂owie premii i nagr贸d rocznych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 245/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.Przebudowa dr贸g gminnych w Gminie Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 244/2014 z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.Przebudowa drogi gminnej KDG 180414C P艂owce-P艂owce Kolonia w miejscowo艣ci P艂owce
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 242/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 241/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji do odbioru lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Bieganowo od dotychczasowego najemcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 240/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 239/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 238/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 237/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2014 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 236/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania refundacji do r贸偶nych form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu Gminnym w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 235/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.
w sprawie upowa偶nienia kierownika Gminnego O艣rodka Kultury Spo艂ecznej do prowadzenia post臋powa艅 i wydawania decyzji w sprawie dodatku energetycznego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 233/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 232a/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami, o kt贸rych mowa w art.3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 232/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 231/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: Termomodernizacja obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej w Gminie Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 230/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 229/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego dla nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w, na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 228/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:Dostawa paliw w 2014 r. dla pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego b臋d膮cego w dyspozycji Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 227/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w drodze bezprzetargowej, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 226a/2013 z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego dla nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 226/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 225/2013 z dnia 14 listopada 2013 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2014-2026
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 223/2013 z dnia 6 listopada 2013 r
w sprawie przyst膮pienia do aktualizacji op艂aty rocznej z tytu艂u u偶ytkownika wieczystego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 222/2013 z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenie wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego dla nieruchomo艣ci przeznaczonej do dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 220/2013 z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 219/2013 z dnia 23 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2013 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 218a/2013 z dnia 16 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci czynszu dzier偶awnego, a tak偶e wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do dzier偶awy w drodze bezprzetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 218/2013 z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 216/2013 z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 215/2013 z dnia 5 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zadania pn. Remont drogi gminnej KDG 180412C Bieganowo-Kolonia Dobre
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 214/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru inwestycji pn. Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 213/2013 z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie udzielania nauczycielom p艂atnego urlopu dla poratowania zdrowia
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 212/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie opracowania Planu ewakuacji (przyj臋cia) na wypadek zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny (ewakuacji III stopnia) dla Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 211/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zadania pod nazw膮 Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 210/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 209/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. Z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 208/2013 z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w na dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w dla uczni贸w ucz臋szczaj膮cych do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 207/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru inwestycji Budowa 艣wietlicy wiejskiej w miejscowo艣ci Stary Radziej贸w Kolonia
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 206/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru inwestycji Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach : Zagorzyce i Przemystka
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 205/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2013 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 204/2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Zamawiaj膮cego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 202/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 203/2013 z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 201/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze Podinspektor ds. poboru podatk贸w i op艂at
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 200/2013 z dnia 5 lipca 2013 r.
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Dow贸z uczni贸w i dzieci do szk贸艂 na terenie Gminy Radziej贸w w roku szkolnym 2013/2014.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 199/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 198/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji i wyceny maszyn rolniczych K贸艂ka Rolniczego Pio艂unowo
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 197/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpiecze艅stwa dla zbioru podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 196/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie: powo艂ania komisji ds. odbioru nasadze艅 drzew i krzew贸w na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 195/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci - lokalu niemieszkalnego (u偶ytkowego), po艂o偶onego przy ul. Brzeskiej 11, 88-200 Radziej贸w oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 194/2013 z dnia 31 maja 2013 r.
w sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 193/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Przebudowa drogi gminnej Czo艂owo - Kontrewers w miejscowo艣ci Czo艂owo
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 192/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Przebudowa dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 191/2013 z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie: powo艂ania komisji ds. odbioru inwestycji - Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 190/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie: informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2012 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 189/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 188/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie: powo艂ania komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 187/2013 z dnia 6 maja 2013 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Budowa plac贸w zabaw w miejscowo艣ciach Zagorzyce i Przemystka
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 186/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 185/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia do u偶ytku s艂u偶bowego dokumentacji przetwarzani i ochrony danych w systemach informatycznych Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 184/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2013 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 183/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Us艂uga odbioru i zagospodarowania sta艂ych odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 182/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 181/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie: w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbi贸rki, po艂o偶onej w miejscowo艣ci Szostka, oznaczonej w ewidencji grunt贸w jako dzia艂ka nr 180/1, o pow. 0,1850 ha.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 180/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie: w sprawie sprawozdania rocznego za 2012 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 179/2013 z dnia 4 marca 2013 r.
w sprawie: zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 178/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury GBP w P艂owcach
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 177/2013 z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie: roz艂o偶enia na raty oraz ustalenia wysoko艣ci rat przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych po艂o偶onych w budynku wielorodzinnym przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 176/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracownik贸w samorz膮dowych Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 175/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia szkolenia pracownik贸w Urz臋du Gminy Radziej贸w w zakresie BHP.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 174/2013 z dnia 21 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia norm odzie偶owych dla pracownik贸w zatrudnionych w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 173/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2013 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 172/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 171/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie przyj臋tych zasad rachunkowo艣ci oraz Zak艂adowego Planu Kont dla realizacji zada艅 realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 170/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniaj膮ce Zarz膮dzenie Nr 107/2012 W贸jta Gminy Radziej贸w z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z obiekt贸w i urz膮dze艅 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 169/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 168/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko Inspektora ds. integracji europejskiej i pozyskiwania 艣rodk贸w finansowych z Unii Europejskiej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 167/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zabawek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Skibinie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 166/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru dostawy i monta偶u mebli przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Skibinie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 165/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru dostawy i monta偶u mebli biurowych i kuchennych w Przedszkolu Gminnym w Skibinie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 164/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracownik贸w Przedszkola Gminnego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 163/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 162/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r
w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 161/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 160/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 150a/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej oraz przyj臋cia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Zapewnienie dost臋pu do edukacji przedszkolnej w gminie Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 159/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 158/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 157/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 156/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji Przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 155/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 154/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru nasadze艅 drzew i krzew贸w na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 153/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w w sprawie ustalenia wysoko艣ci bonifikaty przy sprzeda偶y lokali mieszkalnych po艂o偶onych w budynku wielorodzinnym przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie oraz stopy procentowej do roz艂o偶onych na raty cen sprzeda偶y tych nieruchomo艣ci.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 152/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w w sprawie powo艂ania Gminnego Zespo艂u Kierowania Obron膮 Cywiln膮 na terenie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 151/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie : powo艂ania Gminnego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 150/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 149/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2013 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 148/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Skibinie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 147/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 146/2012 z dnia 30 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 145/2012 z dnia 24 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 144/2012 z dnia 23 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2012 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 143/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zadania pod nazw膮
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 142/2012 z dnia 15 pa偶dziernika 2012 r.
powo艂ania Komisji ds. odbioru remontu cz膮stkowego dr贸g gminnych emulsj膮 asfaltow膮 i grysami, w ilo艣ci 20 ton wbudowanej mieszanki.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 141/2012 z dnia 11 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru u艂o偶enia opaski z kostki brukowej wok贸艂 budynku muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 140/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru systemu monitoruj膮cego w Gminie Radziej贸w - w miejscowo艣ci P艂owce II
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 139/2012 z dnia 8 pa偶dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru nasadze艅 drzew i krzew贸w na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 138/2012 z dnia 5 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zam贸wie艅 Publicznych, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 14.000 euro w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 137/2012 z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Radziejowie do prowadzenia post臋powa艅 z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 136/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zadania pn.''Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸''
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 135/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 134/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: ''Budowa przydomowych oczyszczalni 艣ciek贸w w Gminie Radziej贸''.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 133/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 132/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie przekazania obiekt贸w u偶yteczno艣ci publicznej stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 107a/2012 z dnia z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 130/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za us艂ugi o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej na terenie gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 129/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie zarz膮dzania ryzykiem w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 128/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu 艣wietlic wiejskich na terenie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 127/2012 z dnia z dnia 8 sierpnia 2012 r.
w sprawie zasad korzystania ze 艣rodk贸w transportowych b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 126/2012 z dnia z dnia 6 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki i nadzoru nad uczniami i聽dzie膰mi w czasie dowozu do szk贸艂 i przedszkola prowadzonych przez Gmin臋 Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 125/2012 z dnia z dnia 3 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zadania pod nazw膮 ''Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II''
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 124/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia terminu sk艂adania wniosk贸w na dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w dla uczni贸w ucz臋szczaj膮cych do szk贸艂 na terenie gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 123/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 122/2012 z dnia z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie BHP w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 121/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 120/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2012 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 119/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2025
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 118/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 117/2012 z dnia 10.07.2012
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru zadania pod nazw膮 ''Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie''
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 116/2012 z dnia 02.07.2012
w sprawie powo艂ania Komisji ds. odbioru nasadze艅 drzew i krzew贸w na terenie Gminy Radziej贸w Dzia艂aj膮c na podstawie zapis贸w art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1991 r. o samorz膮dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z p贸藕n. zm.)
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 115/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
w sprawie:powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 114/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
w sprawie:powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 113/2012 z dnia 02 lipca 2012r.
w sprawie: powo艂ania sk艂adu osobowego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia post臋powania kwalifikacyjnego dla nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 112/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r
w sprawie: powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w dzieci, m艂odzie偶y i personelu w plac贸wkach o艣wiatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej nauczycieli w plac贸wkach o艣wiatowych.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 111/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej po艂o偶onej w miejscowo艣ci P艂owce II, oznaczonej numerem dzia艂ki 154/64, o pow. 0,6412 ha oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 110/2012 z dnia 05 czerwca 2012 r
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na: ''Remont dr贸g gminnych na terenie Gminy Radziej贸w''
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 109/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r
w sprawie powo艂ania komisji w celu dokonania wyboru oferty na ''Obs艂ug臋 bankow膮 bud偶etu Gminy Radziej贸w oraz podleg艂ych jednostek organizacyjnych''
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 108/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2011 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 107/2012 z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z obiekt贸w i urz膮dze艅 stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 106/2012 z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych, t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na:
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 105/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania i sk艂adu Zespo艂u Interdyscyplinarnego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 104/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 103/2012 z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia oceny stanu plantacji marchwi w gospodarstwie rolnym Pana Jaros艂awa Witkowskiego.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 102/2012 z dnia 7 maja 2012
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia czynno艣ci odbioru lokalu u偶ytkowego (pawilon handlowy) znajduj膮cego si臋 przy ul. Brzeskiej 11 w Radziejowie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 101/2012 z dnia 7 maja 2012
w sprawie powo艂ania Komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 100/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2012 roku.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 99/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 98/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej zabudowanej po艂o偶onej w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 11, oraz powo艂ania komisji przetargowej.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 97/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu prowadzenia kontroli zarz膮dczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w i jednostkach organizacyjnych Gminy Radziej贸w oraz zasad jej koordynacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 96/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 95/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie wyznaczenia pracownik贸w Urz臋du Gminy Radziej贸w do sk艂adu Zespo艂u ds. Koordynacji, Realizacji i Monitorowania Projektu
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 94/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
w sprawie sprawozdania rocznego za 2011 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 85/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2012 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 93/2012 z dnia 7 marca 2012 r.
w sprawie okre艣lenia sposobu sporz膮dzenia metryki sprawy w post臋powaniach prowadzonych przez Urz膮d Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 92/2012 z dnia 28 luty 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w P艂owcach.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 91/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 90/2012 z dnia 23 luty 2012 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie .
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 89/2012 z dnia 22 luty 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji w celu ustalenia 艣redniego zu偶ycia paliwa przez R贸wniark臋 drogow膮 MBU G 150T A stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 88/2012 z dnia 17 luty 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 87/2012 z dnia 16 luty 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie obowi膮zuj膮cych przepis贸w BHP i Ppo偶.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 86/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych , tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) NA: ,,Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 84/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych , tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) NA: ,,Budowa muszli koncertowej w miejscowo艣ci P艂owce II".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 83/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam贸wie艅 publicznych , tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) NA: ,,Zakup paliwa do pojazd贸w samochodowych i sprz臋tu mechanicznego, b臋d膮cy w艂asno艣ci膮 gminy Radziwj贸w na rok 2012".
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji spo艂ecznych Rocznego programu wsp贸艂pracy Gminy Radziej贸w z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust.3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 81/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania i sk艂adu Zespo艂u Interdyscyplinarnego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 80/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 79/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 78/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.
w sprawie przed艂u偶enia umowy na najem lokalu u偶ytkowego po艂o偶onego w Radziejowie przy ul. Brzeskiej 11 na rzecz dotychczasowego najemcy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radziej贸w na lata 2011 - 2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 76/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 75/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011 - 2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 74/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 73/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych w miejscowo艣ciach Broniewek i Szostka oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 72/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach gminy
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 71/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 70/2011 z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 69/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 68/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie projektu bud偶etu gminy na 2012 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 67/2011 z dnia 31 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 66/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 65/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji ds. odbioru ko艅cowego inwestycji pn. Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowo艣ci Szostka gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 64/2011 z dnia 28 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 63/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obs艂uga bankowego kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci 500.000,00 z艂 na finansowanie planowanego deficytu bud偶etu Gminy Radziej贸w w 2011
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 62/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont wraz z termomodernizacj膮 oraz wyposa偶eniem 艣wietlicy wiejskiej w Czo艂owie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 61/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 60/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 59/2011 z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za III kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 58/2011 z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oraz powo艂ania komisji przetargowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 57/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2019
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 56/2011 z dnia 7 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 55/2011 z dnia 6 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego na : Zamkni臋cie i rekultywacja wysypiska 艣mieci w m. Broniewek, gmina Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 54/2011 z dnia 5 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie okre艣lenia wska藕nik贸w dochod贸w, wydatk贸w i wynagrodze艅 na 2012 rok
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 53/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 52/2011 z dnia 19 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie powo艂ania obwodowych komisji wyborczych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 51/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 50/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2017
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 49/2011 z dnia 9 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 48/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 47/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 46/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2017
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 45/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 44/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie powolania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego-zakup i dostawa r贸wniarki drogowej
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 43/2011 z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomo艣ci informacji z wykonania bud偶etu za II kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 42/2011 z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 41/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie dzia艂a艅 ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007-2013
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 40/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki na wyprzedzaj膮ce finansowanie dzia艂a艅 ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego PROW 2007-2013
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 39/2011 z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 38/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 37/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 36/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 35/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 34/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia w trybie przetargu nieograniczonego
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 33/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie informacji rocznej z wykonania bud偶etu Gminy Radziej贸w za 2010 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 32/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziej贸w na lata 2011-2017
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 31/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 30/2011 z dnia 17 maja 2011 r.
w sprawie wyznaczenia zast臋pstwa Kierownika Samorz膮dowej Administracji Plac贸wek O艣wiatowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 29/2011 z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮: dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki wraz z osprz臋tem
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 28/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 27/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 26/2011 z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji ds. przegl膮du technicznego obiekt贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 25/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. oceny i wydzielenia niearchiwalnej dokumentacji wyborczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 24/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.
w sprawie informacji z wykonania bud偶etu za I kwarta艂 2011 roku
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 23/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 22/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji rekrutacyjnej dla dokonania naboru na wolne stanowisko Kierownika Sekcji Obs艂ugi Techniczno-Gospodarczej w Urz臋dzie Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 21/2011 z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie sprawozdania rocznego za 2010 rok.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 18/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie ewidencji i sporz膮dzania sprawozda艅 bud偶etowych Rb-WSa w zakresie wydatk贸w strukturalnych ponoszonych przez Urz膮d Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 17/2011 z dnia 17 marca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮: przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w m.Szostka
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 16/2011 z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powa艅 o udzielenie zam贸wienia publicznego pod nazw膮: 1.Dostawa u偶ywanej r贸wniarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu. 2. Dostawa u偶ywanej koparko-艂adowarki w formie leasingu z opcj膮 wykupu
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 15/2011 z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 14/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia zakresu upowa偶nie艅 Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 13/2011 z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok instytucji kultury
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 12/2011 z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochod贸w i wydatk贸w na 2011 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 10/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
regulaminu przyznawania Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie zs. w P艂owcach premii i nagr贸d rocznych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 8/2011z dnia 24 stycznia 2011
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urz臋du Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 7/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 6/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r.
o powo艂aniu Gminnej Komisji Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 5/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie powo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 5/1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie odwo艂ania Zast臋pcy W贸jta Gminy Radziej贸w
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 4/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracownik贸w Urz臋du Gminy Radziej贸w w dniu 24 grudnia 2010 r.
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 3/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 2/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w bud偶ecie
Wi臋cej »
ZARZ膭DZENIE Nr 1/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie W贸jta Gminy Radziej贸w Nr 194/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Radziej贸w w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 oraz wyznaczenia Zast臋pcy Gminnego Komisarza Spisowego
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 10625422