logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska
OBWIESZCZENIE o wszcz臋ciu post臋powania administracyjnego

OI-7331-艢R-03/09 z dnia 04.06.2009 r.

Dzia艂aj膮c na podstawie art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udo-st臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowi-ska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zgodnie z art. 49, art. 61 搂 4, art. 10 搂 1, art. 73 搂 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania admini-stracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p贸藕n. zm.), informuje si臋, 偶e na wniosek Pana Jana Go艂dyna zam. Czo艂owo 13, 88-200 Radziej贸w z dnia 03 czerwca 2009 r., wszcz臋te zosta艂o post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na:

Budowie typowej kabiny lakierniczo-suszarniczej model "Standard" na dzia艂ce o Nr ewidencyj-nym 203 po艂o偶onej w m. Czo艂owo - gmina Radziej贸w,

Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo zapoznania si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, zgodnie z art. 73 Kodeksu post臋powania ad-ministracyjnego w okresie 21 dni daty dokonania obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 212 w godzinach urz臋dowania.

Jerzy Zmierczak
W贸jt Gminy
Autor : Tadeusz G膮siorowski - Inspektor
Zredagowa艂(a) : Marcin Jask贸lski
Data wprowadzenia : 2009-06-04 12:05:00
Data ostatniej modyfikacji : 2009-06-04 12:05:00
Liczba wy艣wietle艅 : 2609licznik odwiedzin: 10640447