logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje - drzewa
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zg艂oszenie wycinki drzew Radziej贸w, dnia 6 lutego 2023 r., UG.6131.11.2023

Radziejów, 6 lutego 2023 r.UG. 6131.11.2023                                                        INFORMACJA    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz
w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pó藕n. zm.), Wójt Gminy Radziejów podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋, 偶e w dniu 6 lutego 2023 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne na wniosek:

Polskie Koleje Pa艅stwowe Spó艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Warszawie, Oddzia艂 Gospodarowania Nieruchomo艣ciami w Gda艅sku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gda艅sk w sprawie wydania zezwolenia na usuni臋cie 2 szt. drzew, rosn膮cych na dzia艂ce nr 6 w miejscowo艣ci Czo艂ówek,                                gm. Radziejów.

    W zwi膮zku z powy偶szym maj膮 Pa艅stwo prawo sk艂ada膰 (od daty podania do publicznej wiadomo艣ci) uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋
z dokumentacj膮 sprawy oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok. Nr 212, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 - 15.30.


Autor : Inspektor Paulina 艢widerska
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2023-02-06 14:37:58
Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-06 14:37:58
Liczba wy艣wietle艅 : 161licznik odwiedzin: 10639550