logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2022 r.

OI.6730.25.2022


Radziejów, 29 sierpnia 2022 r.


OI.6730.25.2022


 


 


Obwieszczenie o wydaniu
decyzji o warunkach zabudowy


 


 


Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z pó藕n. zm.) obwieszczam, 偶e na wniosek „Wspólnoty Mieszkaniowej Broniewo 24”, Broniewo 24, 88-200 Radziejów, zosta艂a wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegaj膮cej na adaptacji pomieszcze艅 piwnicznych na kot艂ownie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, na dzia艂ce nr 76/2 w obr臋bie geodezyjnym Broniewo, gmina Radziejów.


 


Z decyzj膮 Wójta Gminy Radziejów nr OI.6730.25.2022 o warunkach zabudowy mo偶na zapozna膰 si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów przy ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205, w godz. 7:30 – 15:30, po wcze艣niejszym, telefonicznym umówieniu si臋, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


 


Od niniejszej decyzji s艂u偶y stronom odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego we W艂oc艂awku, za po艣rednictwem Wójta Gminy Radziejów, w terminie 14 dni od dnia dor臋czenia przedmiotowej decyzji.


 


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwo艂ania strona mo偶e zrzec si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania wobec organu administracji publicznej, który wyda艂 decyzj臋.


 


Z dniem dor臋czenia organowi administracji publicznej o艣wiadczenia o zrzeczeniu si臋 prawa do wniesienia odwo艂ania przez ostatni膮 ze stron post臋powania, decyzja staje si臋 ostateczna
i prawomocna.


 


 


 


.....................


W Ó J T


 


 


 

Autor : W贸jt Gminy Radziej贸w
Zredagowa艂(a) : Dawid Pruciak
Data wprowadzenia : 2022-09-01 11:33:44
Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-01 11:33:44
Liczba wy艣wietle艅 : 251licznik odwiedzin: 10316376