logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2022 r.

OI.6733.05.2022OI.67333.05.2022                                                                                 Radziejów, 21 czerwca 2022 r.


 


 OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  RADZIEJÓW
 o wszcz臋ciu post臋powania


       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz= art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),zawiadamiam,偶e w dniu  21.06.2022 r., na wniosek Przedsi臋biorstwa Us艂ugowo Handlowego Jacek Uci艅ski, ul. Gajowa 80/41, 85 087 Bydgoszcz, z dnia 21.06.2022 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admini-stracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮 „Budowa kablowej linii elektroenergetycznej 艣redniego napi臋cia SN-15kV, niskiego napi臋cia - „nn  oraz s艂upa energetycznego (wymiana                   w miejsce istniej膮cego) z przy艂膮czem podziemnym dla zasilania i odprowadzenia wytworzonego pr膮du z farmy fotowoltaicznej”, po艂o偶onego na dzia艂kach 26/1 oraz 40/2 w m. Broniewek, obr臋b Broniewek, gmina wiejska Radziejów.

 
        Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.
          

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2022-06-24 08:14:23
Data ostatniej modyfikacji : 2022-06-24 08:14:23
Liczba wy艣wietle艅 : 288licznik odwiedzin: 10314992