logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2022 r.

OI.艢R.6220.03.2022


Radziejów, 12 kwietnia 2022 r.


OI.艢R.6220.03.2022


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)


 


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 12.04.2022 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polgaj膮cej na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezb臋dn膮 infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 przewidzianego do realizacji na terenie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 91/4, obr臋b Skibin, gmina Radziejów.


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


........................


W Ó J T


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF199.9 KB POBIERZObwieszczenie2022-04-12 13:30:0169

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2022-04-12 13:26:49
Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-12 13:26:49
Liczba wy艣wietle艅 : 212licznik odwiedzin: 9574094