logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje - drzewa
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zg艂oszenie wycinki drzew Radziej贸w, dnia 30 listopada 2021 r., UG.6131.48.2021.RS

INFORMACJA


 


 


 


            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z pó藕n. zm.), Wójt Gminy Radziejów podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋, 偶e w dniu 30 listopada 2021 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne na wniosek:


 


Zarz膮du Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów w sprawie wydania zezwolenia na usuni臋cie 73 szt. drzew, rosn膮cych w pasie dróg powiatowych nr: 2806C Bronis艂aw-Bieganowo, 2812C Biskupice-Byczyna oraz 2808C Skibin-Dobre wg zestawienia drzew do wycinki.


 


            W zwi膮zku z powy偶szym maj膮 Pa艅stwo prawo sk艂ada膰 (od daty podania do publicznej wiadomo艣ci) uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋
z dokumentacj膮 sprawy oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok. Nr 212, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 - 15.30.


 

Autor : Staszak Rafa艂
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2021-12-21 13:25:45
Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-21 13:25:45
Liczba wy艣wietle艅 : 345



licznik odwiedzin: 10630312