logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Ustawa 艣mieciowa
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWI膭ZUJ膭CEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU 


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OP艁ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWI膭ZUJ膭CEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k, art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z pó藕n. zm.) Wójt Gminy Radziejów zawiadamia, 偶e w dniu 29 listopada 2021 r. Rada Gminy Radziejów podj臋艂a Uchwa艂臋 nr XIX/182/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z powy偶sz膮 Uchwa艂膮 od 1 stycznia 2022 r. miesi臋czne stawki op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosz膮:
  1. 23,00 z艂 – stawka podstawowa od osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰,
  2. 21,00 z艂 – stawka ni偶sza od osoby zamieszkuj膮cej dan膮 nieruchomo艣膰 w przypadku,
    gdy w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kopostuj膮 bioodpady stanowi膮ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  3. W przypadku niedope艂nienia przez w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci obowi膮zku segregacji odpadów Wójt z urz臋du wyda decyzj臋, w której okre艣li wysoko艣膰 op艂aty podwy偶szonej (tj. 46,00 z艂) za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesi膮c lub miesi膮ce, w których nie wype艂niono obowi膮zku segregacji, stosuj膮c stawk臋 op艂aty podwy偶szonej.
 


Odbiorc膮 odpadów w 2022 roku z posesji zamieszka艂ych na terenie Gminy Radziejów jest
P.G.K. „SANIKO” Sp. z o.o. We W艂oc艂awku.


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF231 KB POBIERZZawiadomienie2021-12-17 13:28:4097

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2021-12-17 13:25:12
Data ostatniej modyfikacji : 2021-12-17 13:29:20
Liczba wy艣wietle艅 : 308

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  17.12.2021 12:25poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9614333