logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2021 r.

OI.艢R.6220.04.2021

Radziejów, 26 listopada 2021 r.


OI.艢R.6220.04.2021


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735), informuje si臋, 偶e na wniosek Pani Julity Waszak, ul. Kwiatowa 22, 88 210 Dobre, z dnia 25.11.2021 r. wszcz臋te zosta艂o w dniu 26.11.2021 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Wykonaniu urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów czwartorz臋dowych otworem studziennym nr 1 do g艂臋boko艣ci 62 m, o wydajno艣ci do Q= 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowo艣ci Broniewo, gmina Radziejów na terenie dzia艂ki o nr ewidencyjnym 57, obr臋b Broniewo, gmina Radziejów, oraz gospodarowanie wod膮 w rolnictwie polegaj膮ce na melioracji- nawadnianiu ci艣nieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powy偶ej 5,0 ha, zlokalizowanych w m. Broniewo, gmina Radziejów”. 


 


 


 


 


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF240.9 KB POBIERZObwieszczenie2021-11-29 12:31:57160

Autor : Inspektor Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2021-11-29 12:30:37
Data ostatniej modyfikacji : 2021-11-29 12:40:12
Liczba wy艣wietle艅 : 509

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  2021-11-29 12:38:11poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Wojtczak  2021-11-29 12:30:37poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10625320