logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2021 r.

OI.6730.01.2020

                                                                                                                  Radziejów, 26 lipca 2020 r.


OI.6730.01.2020


O B W I E S Z C Z E  N I E


     W Ó J T A  G M I N Y  R A D Z I E J Ó W


 


         Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r., poz. 741),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 26.07.2021 r.  zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia pn. Budowa sieci gazowej 艢/C o d艂ugo艣ci o d艂ugo艣ci oko艂o 6900 m na terenie dzia艂ek o nr: 7/4, 32/2, 17/2, 15, 19, 20, 18, 21, 22/1, 22/2, 23, 24, 25/3, 25/4, 32/1, 30, 31 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, gmina Miasto Radziejów, nr; 71 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Pruchnowo, gmina Radziejów, nr; 35/2, 129/1, 129/2, 128, 127/2, 127/1, 126, 125/2, 125/1, 124, 123/2, 59, 147, 148 po艂o偶onych      w obr臋bie geodezyjnym Biskupice, gmina Radziejów, nr; 25/1, 26/1, 27/2, 87, 139, 32, 51/1, 93/1, 104/2, 104/6, 104/5, 105/1, 106/6, 50/4, 60/3, 60/2, 60/1, 61/1, 66/1, 62/4, 63/3, 63/1, 70/4, 70/7, 86, 71/2, 71/5, 71/6, 72, 124/1, 125/4, 125/6, 125/5, 126/1, 75/2, 75/3, 75/4, 145, 76/1, 77/1, 79/1, 82/1 po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym Skibin, gmina Radziejów, nr; 117, 177, 10/1, 11, 12/2, 24/11, 26, 179/1, 179/2, 180, 28/4, 39, 40, po艂o偶one w obr臋bie geodezyjnym P艂owce I, gmina Radziejów.


 


Inwestor; Polska Spó艂ka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 


                 33-100 Tarnów,


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów   i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


  


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF297.8 KB POBIERZObwieszczenie2021-07-26 12:40:27124

Autor : Inspektot Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2021-07-26 12:37:23
Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-26 12:37:23
Liczba wy艣wietle艅 : 357licznik odwiedzin: 9323949