logo
logo
Og艂oszenia » Spis ludno艣ci i mieszka艅 2021
Og艂oszenie - nab贸r uzupe艂niaj膮cy kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych - Spis Ludno艣ci i Mieszka艅 2021

Og艂oszenie - nab贸r uzupe艂niaj膮cy kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych - Spis Ludno艣ci i Mieszka艅 2021

W贸jt Gminy Radziej贸w - Gminny Komisarz Spisowy w Radziejowie
og艂asza otwarty i konkurencyjny nab贸r uzupe艂niaj膮cy kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych, kt贸rzy b臋d膮 wykonywa膰 prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.
NSP 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 wrze艣nia 2021 r., wed艂ug stanu na dzie艅 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin sk艂adania ofert: od 18 do 27 czerwca 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki:
a. mie膰 uko艅czone 18 lat,
b. cieszy膰 si臋 nieposzlakowan膮 opini膮,
c. posiada膰 co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie,
d. pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim w mowie i pi艣mie,
e. nie by膰 skazanym prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.
Informacje og贸lne:
1. Dane kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych s膮 rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrz贸w (SER) przez upowa偶nionego pracownika urz臋du miasta/gminy w Radziejowie. Kandydat na rachmistrza spisowego, kt贸rego dane zostan膮 zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wys艂ane has艂o umo偶liwiaj膮ce dost臋p do tej aplikacji.
2. Na podany w ofercie adres e-mail b臋d膮 przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, kt贸rego uko艅czenie z wynikiem pozytywnym b臋dzie warunkiem koniecznym do uzyskania mo偶liwo艣ci kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrz贸w spisowych obejmowa膰 b臋d膮 cz臋艣膰 teoretyczn膮 oraz cz臋艣膰 praktyczn膮. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, b臋dzie realizowany za pomoc膮 aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu pos艂uguje si臋 w艂asnym urz膮dzeniem z dost臋pem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, kt贸ry nie we藕mie udzia艂u w ca艂o艣ci szkolenia, nie mo偶e przyst膮pi膰 do egzaminu ko艅cz膮cego szkolenie.
4. Kandydaci, kt贸rzy uzyskaj膮 pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostan膮 wpisani na list臋 os贸b zakwalifikowanych do pe艂nienia roli rachmistrza. O kolejno艣ci na li艣cie decydowa膰 b臋dzie najwy偶sza liczba punkt贸w uzyskanych na egzaminie przez kandydat贸w z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkr贸tszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punkt贸w (jako drugie kryterium). Na li艣cie b臋d膮 zamieszczone przy ka偶dym z kandydat贸w wyniki obu tych kryteri贸w.
5. Kandydaci, kt贸rzy uzyskaj膮 najwy偶sze miejsce na li艣cie, zostan膮 powo艂ani na rachmistrz贸w spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a nast臋pnie podpisz膮 umow臋 zlecenia z dyrektorem urz臋du statystycznego - jako zast臋pc膮 wojew贸dzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, kt贸rych liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowi膰 b臋d膮 zas贸b rezerwowy.
6. Kandydat ma prawo wgl膮du do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezw艂ocznie po og艂oszeniu wynik贸w egzaminu testowego oraz 偶膮dania sprawdzenia przez WBS poprawno艣ci tego wyniku.
7. Kandydat, po powo艂aniu na rachmistrza spisowego, zobowi膮zany jest do przes艂ania za po艣rednictwem aplikacji e-learning danych niezb臋dnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdj臋cia do identyfikatora, kt贸re powinno spe艂nia膰 okre艣lone wymagania:
a. jednolite t艂o, o艣wietlone, pozbawione cieni i element贸w ozdobnych oraz innych os贸b,
b. format pliku - JPG,
c. rozmiar rzeczywisty zdj臋cia - 23x30mm, co odpowiada:
. przy rozdzielczo艣ci 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
. przy rozdzielczo艣ci 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.
Do g艂贸wnych zada艅 rachmistrza spisowego nale偶e膰 b臋dzie:
1. przeprowadzenie wywiad贸w bezpo艣rednich lub telefonicznych, w zale偶no艣ci od aktualnej sytuacji zwi膮zanej z pandemi膮 COVID-19, z wykorzystaniem urz膮dzenia mobilnego wyposa偶onego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywn膮 aplikacj臋 formularzow膮), kt贸re zostanie mu przekazane na podstawie protoko艂u przekazania stanowi膮cego za艂膮cznik do umowy zlecenia;
2. zebranie danych wed艂ug ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pyta艅 w aplikacji formularzowej;
3. przej臋cie cz臋艣ci zada艅 innych rachmistrz贸w spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy si臋 liczba rachmistrz贸w w gminie z powodu rezygnacji, zachorowa艅 itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu b臋dzie zagro偶one.
Do z艂o偶enia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego mo偶na skorzysta膰 z formularza "Formularz - oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludno艣ci i mieszka艅 w 2021 r. (druk do pobrania), zawieraj膮cego:
1. dane osobowe i kontaktowe:
a. imi臋 (imiona) i nazwisko,
b. dat臋 urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres e-mail,
2. o艣wiadczenie o:
a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwa lub umy艣lne przest臋pstwa skarbowe,
b. posiadaniu co najmniej 艣redniego wykszta艂cenia,
c. znajomo艣ci j臋zyka polskiego w mowie i pi艣mie,
d. 艣wiadomo艣ci odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia.
Sk艂adanie ofert:
1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 mo偶e sk艂ada膰 dokumenty osobi艣cie w siedzibie urz臋du gminy lub za po艣rednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynk臋 e-mailow膮 urz臋du: info@ugradziejow.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wp艂ywu dokument贸w decyduje:
a. w przypadku osobistego z艂o偶enia dokument贸w w urz臋dzie lub dor臋czenia ich za po艣rednictwem kuriera - data dostarczenia do urz臋du;
b. w przypadku wys艂ania dokument贸w poczt膮 elektroniczn膮 na skrzynk臋 e-mailow膮 urz臋du wskazan膮 w og艂oszeniu - data wprowadzenia zg艂oszenia do 艣rodka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wys艂ania wiadomo艣ci e-mail);
c. w przypadku wys艂ania dokument贸w poprzez platform臋 ePUAP - data wys艂ania zg艂oszenia przez nadawc臋, kt贸ra powinna by膰 r贸wnoznaczna z dat膮 wp艂ywu na urz臋dow膮 skrzynk臋 na ePUAP (pojawienie si臋 zg艂oszenia w systemie teleinformatycznym);
d. w przypadku przes艂ania dokument贸w Poczt膮 Polsk膮 - data stempla pocztowego.
2. Oferty kandydat贸w z艂o偶one po terminie, w inny spos贸b ni偶 okre艣lony w og艂oszeniu lub bez kompletu wymaganych dokument贸w, nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym.
3. Wi臋cej informacji na temat spisu mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej urz臋du gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Radziejowie - nr tel. 54 28536 86, e-mail: zamowienia@ugradziejow.pl
Gminny Komisarz Spisowy
W贸jt/Burmistrz/Prezydent Miasta
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
graf.353.3 KB POBIERZOg艂oszenie o naborze cz. 12021-06-17 11:21:24185
graf.305.4 KB POBIERZOg艂oszenie o naborze cz. 22021-06-17 11:21:37173
graf.358.6 KB POBIERZInformacja o RODO2021-06-17 11:22:02179
?28.9 KB POBIERZRegulamin naboru uzupe艂niaj膮cego - Spis Ludno艣ci i Mieszka艅 20212021-06-17 11:22:39168
?15.6 KB POBIERZFormularz - oferta na kandydata na rachmistrza spisowego2021-06-17 11:23:28173

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2020-06-15 11:41:29
Data ostatniej modyfikacji : 2021-06-17 11:20:42
Liczba wy艣wietle艅 : 516

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  15.06.2020 10:50poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  15.06.2020 10:44poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  15.06.2020 10:41poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9953131