logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2020 r.

OI.6730.13.2020


Radziejów, 29 grudnia 2020 r.


OI.6730.13.2020


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A G M I N Y R A D Z I E J Ó W


 


Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2020 r., poz. 293),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 29.12.2020 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia pn.; Budowa ma艂ogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, wymiana s艂upów linii napowietrznej, demonta偶 wie偶owej stacji transformatorowej wraz z liniami napowietrznymi nN i SN oraz s艂upami na terenie dzia艂ek o nr: 108, 107/41, 126, 112/49 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Broniewek, gmina Radziejów, oraz na dzia艂kach nr; 8 i 7/1 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, Gmina Miasto Radziejów.


.


Inwestor; ENERGA OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87 100 Toru艅,


 


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF247.4 KB POBIERZObwieszczenie2020-12-30 12:39:10270

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-12-30 12:37:43
Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-30 12:37:43
Liczba wy艣wietle艅 : 722licznik odwiedzin: 10316205