logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje - drzewa
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zg艂oszenie wycinki drzew Radziej贸w, dnia 4.12.2020 r., UG.6131.43.2020.RS

 


            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pó藕n. zm.), Wójt Gminy Radziejów podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋, 偶e w dniu 11 grudnia 2020 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne na wniosek:


 


Zarz膮du Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów  w sprawie wydania zezwolenia na usuni臋cie 159 szt. drzew rosn膮cych w pasach dróg powiatowych nr: 2818C Radziejów-P艣cinek, 2822C Radziejów-Stary Radziejów, oraz 2816C Skibin-Stary Radziejów.


 


            W zwi膮zku z powy偶szym maj膮 Pa艅stwo prawo sk艂ada膰 (od daty podania do publicznej wiadomo艣ci) uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok.
Nr 212, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 - 15.30.


 


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2020-12-14 09:39:10
Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-14 09:39:10
Liczba wy艣wietle艅 : 540licznik odwiedzin: 10639602