logo
logo
Og艂oszenia » Studium uwarunkowa艅 » Karta Informacyjna
Karty informacyjne/ Wyszukaj karty

Ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko

 


Karty informacyjne/ Wyszukaj karty


Ustawa z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowi膮zuje organ administracji do prowadzenia publicznie dost臋pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi si臋 w formie elektronicznych kart informacyjnych, które s膮 udost臋pniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. wesz艂o w 偶ycie Rozporz膮dzenie Ministra 艢rodowiska z dnia 22 wrze艣nia 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawarto艣ci i uk艂adu publicznie dost臋pnego wykazu danych o dokumentach zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku i jego ochronie, które wprowadzi艂o jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawieraj膮cych informacje o 艣rodowisku
i jego ochronie.


 


Numer wpisu: 1.UG.2020


Data: 23 czerwca 2020 r.


Zakres przedmiotowy: zmiana Studium Uwarunkowa艅 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejów Uwarunkowania Rozwoju Gminy


Nazwa podmiotu: jednostka samorz膮dowa


Miejsce przechowywania: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, Referat budownictwa, pokój nr 205, 54/285-36-86, budownictwo@ugradziejow.pl


 

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-06-23 11:55:27
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-23 11:58:06
Liczba wy艣wietle艅 : 342

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  23.06.2020 10:55poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7986722