logo
logo
Og艂oszenia » Studium uwarunkowa艅
Og艂oszenie o zmianie Studium w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko

Og艂oszenie W贸jta Gminy Radziej贸w o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego gminy Radziej贸w wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko w dniach od 23 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r. w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko.

Wójt Gminy Radziejów


 


                                                                                                                    Radziejów, dnia 15 czerwca 2020 r.
 


O G 艁 O S Z E N I E


Wójta Gminy Radziejów


 


o wy艂o偶eniu do publicznego wgl膮du projektu


zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego


gminy Radziejów wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko


w dniach od 23 czerwca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.


 


 


w siedzibie Urz臋du Gminy w Radziejowie, pok. Nr 205 , od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7.30 do 15.30.


 Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz Uchwa艂y Nr V/54/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyst膮pienia do sporz膮dzenia zmiany studium, w zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia艂ywania na 艣rodowisko, zawiadamiam o mo偶liwo艣ci zapoznania si臋 z projektem zmiany Studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko.


Projekt zmiany studium wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko jest dost臋pny (w trakcie wy艂o偶enia do publicznego wgl膮du) w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: http://www.bip.ugradziejow.pl/


Zainteresowani udzia艂em w post臋powaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia艂ywania ww. projektu zmiany studium na 艣rodowisko, mog膮 sk艂ada膰 uwagi.


Uwagi mog膮 by膰 wnoszone:  • w formie pisemnej na adres Urz臋du Gminy Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22

  • ustnie do protoko艂u;

  • za pomoc膮 艣rodków komunikacji elektronicznej bez konieczno艣ci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r.


Og艂oszenie niniejsze jest dokumentem w miejsce og艂oszenia datowanego 09.06.2020 r. i zast臋puje to og艂oszenie wobec wskazania nowych terminów w nim zawartych.


Organem w艂a艣ciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radziejów.


Uwagi z艂o偶one po up艂ywie wskazanego wy偶ej terminu, pozostawia si臋 bez rozpatrzenia.


 


 


                                                                                                             Wójt Gminy Radziejów


 


 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Wójt Gminy Radziejów informuje, i偶 administratorem Pana/Pani danych osobowych b臋dzie Urz膮d Gminy Radziejów. Dane b臋d膮 przetwarzane w celu sporz膮dzenia zmiany studium uwarunkowa艅 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejów w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane b臋d膮 przechowywane przez 25 lat od roku nast臋pnego po zako艅czeniu sprawy, a nast臋pnie zostan膮 przekazane do Archiwum Pa艅stwowego, gdzie b臋d膮 przechowywane wieczy艣cie.  Wójt ustanowi艂 inspektora ochrony danych rozpatruj膮cego ew. skargi - tel. 54 285 36 86, e-mail: info@ugradziejow.pl i wskazuje stron臋 BIP: http://www.bip.ugradziejow.pl/, gdzie udost臋pnia dodatkowe, szczegó艂owe informacje o uregulowaniach RODO.

Autor : Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2020-06-15 14:53:19
Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-15 14:53:19
Liczba wy艣wietle艅 : 764licznik odwiedzin: 10604199