logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie

OI.6730.05.2020, z dnia 15 maja 2020 r.


Radziejów, 15 maja 2020 r.


OI.6730.05.2020


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A G M I N Y R A D Z I E J Ó W


 


Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U.z 2020 r., poz. 293),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 15.05.2020 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia pn. Budowa sieci gazowej 艢/C o d艂ugo艣ci oko艂o 14700 m na terenie dzia艂ek o nr: 939 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Radziejów, gmina Miasto Radziejów, nr; 116 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Pruchnowo, gmina Radziejów, nr; 110, 113/2, 111/2, 111/6, 78/1, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziejów, nr; 86/2, 126/1, 10, 46, 116, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Stary Radziejów Kol, gmina Radziejów, nr; 1, 3, 46/1, 4, 5/1, 6/1, 7/1, 8/3, 8/2, 86 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艣cininek, gmina Byto艅, nr; 14, 152, 106/1, 107, 108, 150, 77, 76, po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym P艂owce II, gmina Radziejów, nr; 45, 36, 31/1 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Stary Radziejów Wie艣, gmina Radziejów.


 Inwestor; Polska Spó艂ka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 


33-100 Tarnów,


W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jed. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF296.2 KB POBIERZObwieszczenie2020-05-15 11:00:03298

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-05-15 10:56:52
Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-15 10:56:52
Liczba wy艣wietle艅 : 623licznik odwiedzin: 9318880