logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczeniez dnia 22 kwietnia 2020 r.

OI.艢R.6220.04.2020

 


Radziejów, 22 kwietnia 2020 r.


OI.艢R.6220.04.2020


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 283)


 


zawiadamiam,


 


    偶e w dniu 22.04.2020 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzjio 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polgaj膮cej na; Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej w celu uj臋cia wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych w m. P艂owce II na dzia艂ce nr 297 obr臋b geodezyjny P艂owce II, gmina Radziejów. 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów,          II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


........................


W Ó J T


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF209.2 KB POBIERZObwieszczenie2020-04-23 09:32:16276

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-04-23 09:31:05
Data ostatniej modyfikacji : 2020-04-23 09:31:23
Liczba wy艣wietle艅 : 620

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  23.04.2020 08:31poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8899198