logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie

OI.67333.02.2020


 Radziejów, 20 stycznia 2020 r.


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY RADZIEJÓW


o wszcz臋ciu post臋powania


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pó藕n. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 20.01.2019 r., na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzia艂 w Toruniu, ul. Gen. Bema, reprezentowan膮 przez Pe艂nomocnika- Przemys艂aw Kruszka ELGREN CENTRUM Sp. z o.o., ul. Or艂owska 62, 88-100 Inowroc艂aw z dnia 16.01.2020 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie admi-nistracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym) dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazw膮: Infrastruktura techniczna elektroenergetyczna – niskiego napi臋cia nn-0,4kV obejmuj膮ca budow臋 linii kablowych elektroenergetycznych nn-0,4kV wraz z szafk膮 pomiarow膮 nn-0,4 kV na terenie dzia艂ek o nr: 130, 78/3, 85, 84, 75, 76/1, 76/2 po艂o偶onych w obr臋bie geodezyjnym Broniewek, gmina Radziejów. 


Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF234.4 KB POBIERZObwieszczenie2020-01-21 11:08:23384

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-01-21 11:06:59
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-21 11:06:59
Liczba wy艣wietle艅 : 975licznik odwiedzin: 10625515