logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.02.2019

 


Radziejów, 2 stycznia 2020 r.


OI.艢R.6220.02.2019


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 


 


Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 630) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), informuje si臋,偶e: na wniosek Pana Karola 艢wierczy艅skiego, zam. Leonowo 10, 88-200 Radziejów, z dnia 23.12.2019 r., (data wp艂ywu 30.12.2019 r.) wszcz臋te  zosta艂o w dniu 02.01.2020 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Wykonanie otworu eksploatacyjnego uj臋cia wód podziemnych z utworów trzeciorz臋dowych (studni g艂臋binowej Nr 1 dla potrzeb deszczowania upraw rolnych), po艂o偶onego na dzia艂ce nr 71 w miejscowo艣ci Leonowo, obr臋b geodezyjny Pruchnowo, gmina Radziejów


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


...................


W Ó J T


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF225.5 KB POBIERZOBWIESZCZENIE2020-01-03 10:32:32209

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2020-01-03 10:29:56
Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-03 10:33:58
Liczba wy艣wietle艅 : 492

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Wojtczak  03.01.2020 09:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7987061