logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
Obwieszczenie

OI.67333.05.2019


OI.67333.05.2019                                                                                                     Radziejów, 8 pa藕dziernika 2019 r.


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY RADZIEJÓW


o wszcz臋ciu post臋powania


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn. Dz.U. Z 2018 r., poz. 1945z pó藕n. zm.) oraz art.49  ustawy zdnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),


zawiadamiam,


 


偶e w dniu 08.10.2019 r., na wniosek Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów z dnia 08.10.2019 r., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia inwestycyjnego podnazw膮: Budowa dwóch stalowych zbiorników retencyjnych o pojemno艣ci 150 m3, na fundamentach betonowych oraz przewodów zasilaj膮cych zbiornik w wod臋, odprowadzaj膮cych wod臋 ze zbiornika do zestawu hydroforowego, przewodu przelewowego oraz wykonanie przewodu spustowego z zasuw膮 odcinaj膮c膮. Wykonanie zbiornika mieszacza woda-powietrze, zamontowanego obok budynku SUW – na zewn膮trz wraz z monta偶em wewn膮trz budynku dwóch dmuchaw napowietrzaj膮cych oraz pomp 艂aduj膮cych na dzia艂ce nr 154/52 w m. P艂owce II, obr臋b geodezyjny P艂owce II, gmina Radziejów.


 


 


Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF251.6 KB POBIERZObwieszczenie2019-10-14 10:05:19379

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-10-14 10:03:41
Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-14 10:03:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1073licznik odwiedzin: 10316357