logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
Obwieszczenie

OI.SR.6220.01.2019


Radziejów, 2 lipca 2019 r.


OI.艢R.6220.01.2019


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. – o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pó藕n. zm.)


 


zawiadamiam


 


偶e w dniu 02.07.2019 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji, polgaj膮cejna; Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em  obudowy  studziennej  na  uj臋ciu  wód  podziemnych  do deszczowania upraw  rolnych, po艂o偶onego na dzia艂ce nr 12/3 w miejscowo艣ci Skibin, obr臋b geodezyjny Skibin, gmina Radziejów. 


Inwestor: Pan Jaros艂aw Biniecki, zam. Skibin 45, 88 200 Radziejów,


 


 


     Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II pi臋tro, pokój 205, telefon 54 2853686.


     Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 


 


 


 


 


........................


W Ó J T


 


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF224.2 KB POBIERZObwieszczenie.pdf2019-07-03 09:21:39434

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-07-03 09:19:34
Data ostatniej modyfikacji : 2019-07-03 09:19:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1259licznik odwiedzin: 10604095