logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.04.2019


Radziejów, 28 maja 2019 r.


OI.6730.04.2019


O B W I E S Z C Z E N I E


W Ó J T A G M I N Y R A D Z I E J Ó W


 


Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia  27  marca 2003 r. – o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.z 2018 r., poz. 1945 z pó藕n. zm.),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 28.05.2019 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie  ustalenia  lokalizacji inwestycji  celu  publicznego  o znaczeniu  lokalnym,  dla  zamierzenia  inwestycyjnego pod nazw膮; Budowa 艣cie偶ki  pieszo-rowerowej  po艂o偶onej  na  dzia艂kach  o  nr  ewidencyjnych; 22/4, 22/5, 22/6 i 117  w  m. P艂owce  I, obr臋b  geodezyjny  P艂owce  I, gmina Radziejów, oraz na dzia艂ce nr 151 w m. P艂owce II, obr臋b geodezyjny P艂owce II, gmina Radziejów.Inwestor; Gmina Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów,


 W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.,  poz.  2096), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 205, telefon 054 2853686).


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF237.7 KB POBIERZOBWIESZCZENIE OI.6730.04.20192019-05-28 13:36:57426

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-05-28 13:33:11
Data ostatniej modyfikacji : 2019-05-28 13:33:11
Liczba wy艣wietle艅 : 1267licznik odwiedzin: 10314997