logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.01.2019


Radziejów, 11 kwietnia 2019 r.


OI.艢R.6220.01.2019


 


 


   O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZ臉CIU POST臉POWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 roku o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081) zgodnie art. 10 § 1, art. 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),  informuje si臋,偶e: na wniosek wniosek Pana Jaros艂awa Binieckiego, zam. Skibin 45, 88-200 Radziejów, z dnia 11.04.2019 r., (data wp艂ywu 11.04.2019 r.) wszcz臋te  zosta艂o w dniu 11.04.2019 r., post臋powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na; „Wykonanie otworu studziennego Nr 1 wraz z urz膮dzeniami s艂u偶膮cymi do poboru wody, monta偶em obudowy studziennej na uj臋ciu wód podziemnych do deszczowania upraw  rolnych”,  po艂o偶onego na dzia艂ce nr 12/3 w miejscowo艣ci Skibin, obr臋b geodezyjny Skibin, gmina Radziejów.


 


 


  Stronom bior膮cym udzia艂 w post臋powaniu przys艂uguje prawo: zapozna膰 si臋 z aktami sprawy, uzyska膰 wyja艣nienia, sk艂ada膰 wnioski i zastrze偶enia, w okresie 21 dni od daty ukazania si臋 obwieszczenia. Akta sprawy znajduj膮 si臋 do wgl膮du w Urz臋dzie Gminy w Radziejowie ul. Ko艣ciuszki 20/22, w pok. nr 205 w godzinach urz臋dowania od 730 do 1530.


 


 


 


 


 


 


 


W Ó J T


 


 


 

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF220.2 KB POBIERZObwieszczenie2019-04-11 12:28:40256

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Wojtczak
Data wprowadzenia : 2019-04-11 12:26:56
Data ostatniej modyfikacji : 2019-04-11 12:26:56
Liczba wy艣wietle艅 : 924licznik odwiedzin: 10639386