logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.02.2019 z dnia 26 lutego 2019 r.


 


 OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY RADZIEJÓW


o wszcz臋ciu post臋powania


 


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2018 r.,  poz. 1945 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pó藕n. zm.),


zawiadamiam,


偶e w dniu 26.02.2019 r., na  wniosek  Gminy  Radziejów,  ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 200 Radziejów,z dnia 25.02.2019 r., zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacjiinwestycji   celu publicznego  (o znaczeniu  lokalnym gminnym),  dla  zamierzenia  inwestycyjnegopod nazw膮: Wykonanie przy艂膮cza wodoci膮gowego wraz ze studni膮 podziemn膮 wyposa偶on膮 w urz膮dzenia do podnoszenia ci艣nienia, po艂o偶onego na dzia艂ce nr 90 w obr臋bie geodezyjnym Stary Radziejów Kol., gmina Radziejów.


Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.


Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2019-02-26 11:29:17
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-26 11:35:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1006

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  26.02.2019 10:34poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  26.02.2019 10:32poka偶 t膮 wersj臋
Rafa墓聜 Staszak  26.02.2019 10:29poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9295352