logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje - drzewa
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zg艂oszenie wycinki drzew Radziej贸w, dnia 5.10.2018 r., UG.6131.49.2018.RS


Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stawa w ochronie 艣rodowiska oraz w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U.z 2013 r., poz. 1235 z pó藕n. zm.), Wójt Gminy Radziejów podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋, 偶e w dniu 5.10.2018 r. zosta艂a zg艂oszona przez:


Pana Józefa Starybrata, zam. Szostka 46, 88-200 Radziejów wycinka 2 szt. drzew, gat. wierzba i lipa, rosn膮cych na dzia艂ce nr 26/1 w m. Broniewo.


W zwi膮zku z powy偶szym maj膮 Pa艅stwo prawo sk艂ada膰 (od daty podania do publicznej wiadomo艣ci) uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok.
Nr 212, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 - 15.30.


 

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2019-01-23 09:27:01
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-23 09:27:01
Liczba wy艣wietle艅 : 933licznik odwiedzin: 10639616