logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje - drzewa
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zg艂oszenie wycinki drzew Radziej贸w, dnia 23.04.2018 r., UG.6131.38.2018.RS

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stawa w ochronie 艣rodowiska oraz
w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U.z 2017 r., poz. 1405 z pó藕n. zm.), Wójt Gminy Radziejów podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋, 偶e w dniu 13 kwietnia 2018 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie administracyjne na wniosek:


Zespo艂u Szkó艂 Rolnicze Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce, 88-200 Radziejów, w sprawie wydania zezwolenia na usuni臋cie 1 szt. drzewa gatunku 艣wierk rosn膮cego na dzia艂ce o numerze ewidencyjnym 112/49, w miejscowo艣ci Przemystka, obr臋b Broniewek, gm. Radziejów, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Powiatu Radziejowskiego.


W zwi膮zku z powy偶szym maj膮 Pa艅stwo prawo sk艂ada膰 (od daty podania do publicznej wiadomo艣ci) uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋
z dokumentacj膮 sprawy oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok. Nr 212, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 - 15.30.

Autor : Rafa艂 Staszak - UG Radziej贸w
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2018-09-03 13:09:26
Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-03 13:09:26
Liczba wy艣wietle艅 : 1004licznik odwiedzin: 10604211