logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.67333.05.2018 z dnia 24 maja 2018 r.

   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2017 r.,  poz. 1073 z  pó藕n.  zm.) oraz  art.  49 ustawy z dnia 14  czerwca  1960 roku, Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pó藕n. zm.),
                                                                zawiadamiam,

           偶e w dniu 24.05.2018 r., na wniosek ENERGA O艣wietlenie Sp. Z o.o. ul. Rzemie艣lnicza 17/19,  81-855 Sopot, reprezentowan膮 przez pe艂nomocnika Micha艂a Matusiaka, Elektro-projektowanie, ul. Podchor膮偶ych 23/41, 85-677 Bydgoszcz, zosta艂o wszcz臋te post臋powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym gminnym), dla zamierzenia inwesty-cyjnego pod nazw膮: Budowa linii kablowej nn-0,4 kV o艣wietlenia drogowego, po艂o偶onego na dzia艂ce o nr ewidencyjnym 69, w m. Broniewo, obr臋b geodezyjny Broniewo, Gmina Radziejów.
 
     
     Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje si臋 w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, II pi臋tro, pokój 205.
        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211 w godzinach pracy Urz臋du (7.30-16.30) lub kierowa膰 pisemnie na adres Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22 88 - 200 Radziejów w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2018-05-24 12:20:45
Data ostatniej modyfikacji : 2018-05-24 12:20:45
Liczba wy艣wietle艅 : 965licznik odwiedzin: 10639641