logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje - drzewa
ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o umieszczeniu w publicznie dost臋pnym wykazie danych - zg艂oszenie wycinki drzew Radziej贸w, dnia 5 grudnia 2017 r., UG.6131.49.2017.RS

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24 lit. f ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stawa w ochronie 艣rodowiska oraz w ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U.z 2013 r., poz. 1235 z pó藕n. zm.), Wójt Gminy Radziejów podaje do publicznej wiadomo艣ci informacj臋, 偶e w dniu 5 grudnia 2017 r. zosta艂o przyj臋te zg艂oszenie wycinki przez:


Zarz膮du Dróg Powiatowych w Radziejowie, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, w sprawie wydania zezwolenia na usuni臋cie drzewa rosn膮cych w pasie drogowym dróg powiatowych zgodnie z zestawieniem drzew do wycinki, na terenie administracyjnym Gminy Radziejów.


 


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 z dokumentacj膮 sprawy oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów, pok. Nr 212, od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 8.00 - 15.30.

Autor : Rafa艂 Staszak
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2018-02-02 11:31:57
Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-02 11:31:57
Liczba wy艣wietle艅 : 1289licznik odwiedzin: 10639591