logo
logo
Og┼éoszenia » Inne
Przydatnych informacje dla Mikroprzedsi─Öbiorc├│w
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y
Przydatne informacje dla Mikoroprzedsi─Öbiorc├│w

 


 


Szanowna Pani
Szanowny Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent
 
Dane wnioskodawców//petycjodawców znajduj─ů si─Ö poni┼╝ej oraz - w za┼é─ůczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrze┼Ťnia 2016 r. o us┼éugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj─ů art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)
 
Preambuła Wniosku:
Pozwalamy sobie przypomnie─ç, ze stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej  (Dz.U.2016.1829 t.j. z 2016.11.10)
"Organy administracji publicznej wspieraj─ů rozwój przedsi─Öbiorczo┼Ťci, tworz─ůc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w szczególno┼Ťci wspieraj─ů mikroprzedsi─Öbiorców oraz ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorców.”
 
Ni┼╝ej podpisani Wnioskodawcy - prowadz─ů ju┼╝ z Gminami pi─ůty rok z rz─Ödu - akcj─Ö umieszczania przydatnych dla Mikroprzedsi─Öbiorców - informacji o serwisie  Mikroporady.pl w stronach WWW JST.
 
Naszym zamierzeniem jest, aby Urz─ůd na sta┼ée uczestniczy┼é w przekazywaniu  za po┼Ťrednictwem kan┼éów informacyjnych Gminy,  bezp┼éatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsi─Öbiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci.  

W tym zakresie - w razie zainteresowania Gminy dalsz─ů permanentn─ů wspó┼éprac─ů (po ewentualnym podpisaniu - odr─Öbnego porozumienia) Fundacja mo┼╝e, za po┼Ťrednictwem Gminy, prowadzi─ç sta┼é─ů - bezp┼éatn─ů - akcj─Ö informacyjn─ů przeznaczon─ů dla mikro i ma┼éych  przedsi─Öbiorców, polegaj─ůc─ů na  przesy┼éaniu opracowa┼ä zawieraj─ůcych przedstawienie istotnych wprowadzonych zmian w prawie dotycz─ůcym  dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.

Ponadto Fundacja - wspó┼épracuj─ůc z gmin─ů (po ewentualnym sygnowaniu odr─Öbnego porozumienia) - mo┼╝e bezp┼éatnie - dostarcza─ç  za po┼Ťrednictwem Gminy - opracowania  odno┼Ťnie  nowych regulacji projektów ustaw wraz z wyst─ůpieniami przedstawiaj─ůcymi interesy mikro i ma┼éych przedsi─Öbiorców do w┼éa┼Ťciwego organu (ministra, urz─Ödu) Ministerstwa.
 
W zwi─ůzku z powy┼╝szym:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP w zwi─ůzku z art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej  (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12.07) -  wnosimy o podanie danych kontaktowych Pracownika Urz─Ödu, który w zakresie wykonywanych kompetencji - realizuje permanentnie lub sporadycznie – zadania informacyjne zwi─ůzane ze wspieraniem rozwoju loklanej przedsi─Öbiorczo┼Ťci - w ramach przedmiotowego art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
 
Gminy, które w uprzednio udzielonych odpowiedziach poda┼éy nam ju┼╝ przedmiotowe dane - mog─ů pomin─ů─ç odno┼Ťn─ů cz─Ö┼Ť─ç niniejszego wniosku.
 
Osnowa Wniosku:
Fundacja planuje w dalszym ci─ůgu zawiera─ç d┼éugofalowe porozumienia z Gminami, których celem jest prowadzenie wspólnej, bie┼╝─ůcej polityki informacyjnej w obszarze funkcjonowania Mikroprzedsi─Öbiorstw.
W ten sposób chcemy docelowo - za po┼Ťrednictwem Gmin dociera─ç do Mikroprzedsi─Öbiorców - tworzy─ç nowoczesne kana┼éy informacyjne, dostarcza─ç w porozumieniu z Gminami rzetelne informacje - dostosowane do aktualnych potrzeb i lokalnej specyfiki.
B─Ödziemy wdzi─Öczni za wszelkie uwagi - w tym obszarze przekazywane ze strony Urz─Ödników, zaznajomionych z bie┼╝─ůcymi potrzebami informacyjnymi lokalnych Mikroprzedsi─Öbiorców.
 
W za┼éo┼╝eniu - wzmiankowane materia┼éy b─Öd─ů dostarczane przez Fundacj─Ö i za zgod─ů Decydentów - przekazywane cyklicznie dalej  przez JST  – z wykorzystaniem  kana┼éów i rejestrów kontaktowych Urz─Ödu (poczta e-mail, poczta konwencjonalna, listy SMS’owe, etc )  
 
Via Gminy - Fundacja - w ramach prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci statutowej - zobowi─ůzuje si─Ö do cyklicznego dostarczania bezp┼éatnych materia┼éów na udost─Öpnione adresy e-mail Urz─Ödników wype┼éniaj─ůcych zadania w zakresie przydzielonych im kompetencji zwi─ůzanych operacyjnym wspieraniem przedsi─Öbiorczo┼Ťci.
 
Docelowo materia┼éy przeznczone b─Öd─ů do ich dostarczania  –  za po┼Ťrednictwem Urz─Ödu  – dla Lokalnych Mikroprzedsi─Öbiorców, przy czym Urz─ůd mo┼╝e przekazywa─ç Fundacji przydatne informacje w przedmiocie  najcz─Ö┼Ťciej poszukiwanych przez Mikroprzedsi─Öbiorców informacji czy najbardziej wa┼╝kich  z punktu widzenia Decydentów  - zagadnie┼ä i obszarów tematycznych.
Za jako┼Ť─ç dostarczanych materia┼éów odpowiada Fundacja, gwarantuj─ůc zgodno┼Ť─ç tre┼Ťci wzmiankowanych materia┼éów z aktualnymi przepisami prawa (de lege lata)  oraz ich aktualno┼Ť─ç i jako┼Ť─ç w zakresie formy (popularne rozszerzenia plików, odwo┼éania do strony WWW Fundacji, etc) .
 
Notabene - Gminy, które jeszcze tego nie uczyni┼éy - zach─Öcamy do podpisywania porozumie┼ä z Fundacj─ů oraz zamieszczania naszego baneru “K─ůcik Przedsi─Öbiorcy” wraz z linkiem do portalu www.mikroporady.pl w Oficjalnych Serwisach WWW Jednostek Samorz─ůdu Terytorialnego.  Za┼é─ůczamy rzeczony baner - w sprawach operacyjnych prosimy o kontakt z nasz─ů Infolini─ů - pod numerem tel. 608-048-887
 
Fundacja zamierza analizowa─ç zmieniaj─ůcy si─Ö stan prawny - dotycz─ůcy otoczenia - istotnego z punktu widzenia Mikroprzedsi─Öbiorcy - dostarczaj─ůc interpretacji prawnych, omawiaj─ůc zaistnia┼ée - casus’y prawne, etc
 
 
Pracuj─ůc permanentnie z Gminami w tym obszarze - obserwujemy w ostatnim czasie, nasilaj─ůcy si─Ö proces naturalnego przenoszenia ci─Ö┼╝aru wspierania Mikroprzedsi─Öbiorców - na struktury samorz─ůdowe.
Bezpo┼Ťredni kontakt Decydentów z Mikroprzedsi─Öbiorcami  - pozwala rozwi─ůzywa─ç lokalne problemy i tworzy─ç efektywne warunki do podejmowania i prowadzenia dzia┼éano┼Ťci gospodarczej.
 
W naszym mniemaniu Gminy powinny w skali mikro (cho─çby poprzez odpowiedni─ů polityk─Ö informacyjn─ů) wspó┼édzia┼éa─ç w tym obszarze ze Sferami Rz─ůdowymi, które - w skali makro - zwi─ůzanymi inter alia  ze skutecznym porz─ůdkowaniem i uszczelnianiem systemu podatkowego, informatyzacj─ů rejestrów, etc
 
 
Jak wynika z informacji uzyskiwanych od Mikroprzedsi─Öbiorców, dotychczasowa polityka informacyjna Gmin w tym wzgl─Ödzie,  ci─ůgle  si─Ö rozwija lecz wymaga permanentnej uwagi,  sta┼éego wspierania - tak aby zachowa─ç zadowalaj─ůcy poziom i przydatno┼Ť─ç informacji.
 
W procesie tym czynnie powinny uczestniczy─ç - w naszym mniemaniu Organy W┼éadzy -  wszak do Mikroprzedsi─Öbiorców cz─Östo nie docieraj─ů informacja  o zasadzie “jednego okienka” mo┼╝liwo┼Ťci rejestracji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w sposób elektroniczny, czy nawet o zmniejszonych stawkach ZUS, etc .  
 
Fundacja informuj─ůc - przy wsparciu Gminy - o wszelkich aspektach dot. podejmowania i prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej mo┼╝e wspomaga─ç Decydentów w wype┼énianiu zada┼ä okre┼Ťlonych w art. 8 ust. 1 Ustawy o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
Zatem Fundacja za pomoc─ů Portalu Mikroporady.pl - planuje  wspó┼édzia┼éa─ç z Decydentami w JST -  w wype┼énianiu zada┼ä zwi─ůzanych ze wspieraniem rozwoju przedsi─Öbiorczo┼Ťci, tworz─ůc korzystne warunki do podejmowania i wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w szczególno┼Ťci w obszarze Mikroprzedsi─Öbiorców.
Jak powy┼╝ej wskazano - koresponduje to bezpo┼Ťrednio z brzmieniem art. 8 ust. 1 wzmiankowanej powy┼╝ej Ustawy  o swobodzie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej   - nak┼éadaj─ůcym na Organy Administracji Publicznej - taki obowi─ůzek.
Oczywi┼Ťcie zakres i intensywno┼Ť─ç ewentualnej przedmiotowej wspó┼épracy b─Ödzie zale┼╝na od planów i zaanga┼╝owania Gminy.
 
 
 
Dla gmin, które jeszcze nie umie┼Ťci┼éy naszego baneru - Za┼é─ůczamy stosowny plik prosz─ůc o jego publikacj─Ö oraz zwracaj─ůc uwag─Ö na odpowiedni adres URL - przynale┼╝ny do rzeczonego baneru:  https://mikroporady.pl/prowadzenie-dzialalnosci/kacik-przedsiebiorcy.html
 
Prowadzone przez nas akcje w tym obszarze w ci─ůgu ostatnich 5 lat - pozwoli┼éy osi─ůgn─ů─ç spory sukces - ┼é─ůcz─ůc spo┼éecznie uzasadniony interes pro publico bono z interesem Mikro przedsi─Öbiorców - dostarczaj─ůc im sprawdzone bezp┼éatne informacje pomocne w podejmowaniu i prowadzeniu dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej.
 
Obecnie z Fundacj─ů wspó┼épracuje w tym obszarze ponad 950 Jednostek Samorz─ůdu Terytorialnego, a liczba zamieszczonych banerów stale wzrasta - dzi─Öki aktywnemu wsparciu naszych dzia┼éa┼ä przez Urz─Ödników - którzy dostrzegaj─ů wag─Ö  i przydatno┼Ť─ç poruszanej przez nas problematyki.  
 
To jak istotne dla Przedsi─Öbiorców mog─ů by─ç tego typu informacje wynika z naszej wieloletniej dzia┼éalno┼Ťci w której wspieramy przedsi─Öbiorców poprzez nasz portal www.mikroporady.pl
 
W portalu mikroporady.pl - Fundacja publikuje na bie┼╝─ůco - interpretacje nowelizowanych lub planowanych  do nowelizacji - aktów prawnych. Dokonujemy analizy zmieniaj─ůcego si─Ö otoczenia prawnego pod k─ůtem poszanowania interesów Mikroprzedsi─Öbiorców i wskazania ewentualnych zagro┼╝e┼ä dla stabilno┼Ťci i rozwoju mikro przedsi─Öbiorczo┼Ťci
Fundacja prowadzi e-punkt Konsultacyjny, który udziela MikroPrzedsi─Öbiorcom bezp┼éatnych porad dotycz─ůcych realnych problemów na jakie trafiaj─ů w swojej pracy.
Co miesi─ůc zespó┼é prawników i konsultantów  analizuje i aktualizuje wszystkie tre┼Ťci pod k─ůtem ich zgodno┼Ťci w stosunku do zmieniaj─ůcych si─Ö przepisów prawa.
Z informacji zawartych na naszym serwisie www.mikroporady.pl  - korzysta – na sta┼ée - ponad 900 Urz─Ödów miast i gmin.
 
Jednocze┼Ťnie obserwujemy - brak wiedzy, a tak┼╝e brak mo┼╝liwo┼Ťci uzyskania bezp┼éatnych, przydatnych i rzetelnych informacji tego typu. Nasza praktyka ci─ůgle utwierdza nas przekonaniu jak bardzo nasze dzia┼éania s─ů potrzebne i spo┼éecznie uzasadnione.
Wzmiankowan─ů luk─Ö od wielu lat - ni┼╝ej podpisana Fundacja stara si─Ö  wype┼énia─ç - i to - jak nam si─Ö wydaje z  dobrym skutkiem.
Dowodem na to jest prowadzona  od 2012 roku sta┼éa wspó┼épraca  z Gminami/Miastami w Kraju, której efektem jest to ┼╝e wi─Ökszo┼Ť─ç  JST umieszcza i porz─ůdkuje  na swoich oficjalnych stronach WWW informacje dla mikro przedsi─Öbiorców  - tzw. "Strefy Przedsi─Öbiorców"/ K─ůcik Przedsi─Öbiorcy  
 
K─ůcik Przedsi─Öbiorcy, jest to miejsce, w którym Lokalny Mikro - Przedsi─Öbiorca - uzyska w formie uporz─ůdkowanej: pomocne informacje, porady, formularze, wzory umów, informacje prawne, linki do instytucji wspieraj─ůcych mikro-przedsi─Öbiorców, a  tak┼╝e   uzyska bezp┼éatne e-Porady, Konsultacje, w zakresie rozpoczynania i  prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej  etc - kompendium narz─Ödzi mo┼╝liwych do przekazania w tej formie, pozwalaj─ůcych mikro-przedsi─Öbiorcom uzyska─ç po┼╝─ůdane i przydatne informacje.  
 
Ze wszystkich  dokumentów, instrukcji, regulaminów, porad, e-porad niezb─Ödnych dla  mikro- firm, które znajduj─ůcych si─Ö   w bezp┼éatnym i innowacyjnym serwisie www.mikroporady.pl mo┼╝na korzysta─ç bezp┼éatnie  w nieograniczonym czasie .
 
 
Jak wynika z przytoczonej argumentacji -  niewielkim nak┼éadem pracy ze strony Gminy/Miasta mo┼╝na zainicjowa─ç proces wzbogacania kana┼éow informacyjnych JST, dzi─Öki którym ka┼╝dy Przedsi─Öbiorca -  znajdzie przydatne dla siebie, bezp┼éatne informacje.
 
 
 
Prosimy o przes┼éanie informacji o wzmiankowanych danych kontaktowych oraz akcesie dot. zawarcia porozumienia z Fundacj─ů  na adres zwrotny mikroporady@samorzad.pl DW: kancelaria@mikroporady.pl.
 
Nadmieniamy i┼╝ korzystanie z serwisu Mikroporady.pl jest bezp┼éatne i nieograniczone  w czasie, serwis nie publikuje  ┼╝adnych reklam i og┼éosze┼ä a ze wzgl─Ödu na istotn─ů rol─Ö jak─ů spe┼énia dla rozwoju mikro przedsi─Öbiorczo┼Ťci w Polsce  uczestniczy w ┼Üwiatowym Programie Google Grants PRO . Fundacja prowadzi tylko i wy┼é─ůcznie nieodp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego a jej dzia┼éalno┼Ť─ç  jest finansowana  wy┼é─ůcznie z darowizn i w ramach tzw. mechanizmu 1% Podatku.    
 
W przypadku jakichkolwiek pyta┼ä - dot. Wniosku i odr─Öbnej petycji - prosimy o telefony pod numer wspó┼énioskodawców
– tel.  608-048-887.
 
Wnosimy o  przesy┼éanie odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez u┼╝ycia poczty konwencjonalnej)  pod podany adres: mikroporady@samorzad.pl oraz DW: kancelaria@mikroporady.pl  
 
Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsi─Öbiorczo┼Ťci
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482
 
Wspó┼éwnioskodawca:
Szulc-Efekt sp zoo
Prezes Zarz─ůdu:
Adam Szulc
KRS: 0000059459
ul. Poligonowa 1
tel. (22) 673-62-12
608-318-418
603-158-914
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln
www.gmina.pl    www.samorzad.pl
 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy – wniosek/petycja* zosta┼éy z┼éo┼╝one za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: mikroporady@samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Autor : Rafa┼é Staszak - M┼éodszy Referent
Zredagowa┼é(a) : Rafa─╣┬é Staszak
Data wprowadzenia : 2017-08-02 08:25:34
Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-02 08:25:34
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 1115

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa─╣┬é Staszak  02.08.2017 07:28poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Rafa─╣┬é Staszak  02.08.2017 07:31poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 9614260