logo
logo
Wzory dokument贸w » Ochrona 艣rodowiska
Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzew贸wPodstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. 2015 r., poz. 1651 z pó藕n. zm.). 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - kodeks post臋powania administracyjnego (Dz.U. 2016 r., poz. 23 z pó藕n. zm.). 3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. - o op艂acie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635). 4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r., poz. 2249)


Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o zezwolenie na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzewów. 2. Tytu艂 prawny w艂adania nieruchomo艣ci膮 (akt notarialny, ksi臋ga wieczysta, wypis z rejestru gruntów). 3. Zgoda w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci na usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzewów - w przypadku, gdy posiadacz nieruchomo艣ci nie jest jej w艂a艣cicielem. 4. Ostateczna decyzja zezwalaj膮ca na budow臋 - w przypadku, gdy powodem usuni臋cia/przesadzenia drzew lub krzewów jest budowa. 5. Szczegó艂owa inwentaryzacja zieleni - w przypadku usuni臋cia wi臋kszej ilo艣ci drzew. 6. Rysunek, map臋 okre艣laj膮cej usytuowanie drzew na dzia艂ce. 7. Projekt planu nasadze艅 zast臋pczych w liczbie nie mniejszej ni偶 liczba usuwanych drzew  lub krzewów.


Op艂aty: 1. Op艂ata skarbowa - nie pobiera si臋. 2. Op艂ata za usuni臋cie/przesadzenie drzew lub krzewów - wnoszona na konto Gminy Radziejów nr konta 40 9549 0001 0002 8756 2000 0001. Op艂at臋 t臋 nalicza si臋, gdy usuni臋cie drzew jest zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, zale偶nie od gatunku i obwodu pnia oraz w sytuacji gdy nie zachodz膮 przes艂anki zwalniaj膮ce z op艂aty za usuni臋cie drzew i krzewów.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?32.5 KB POBIERZWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzew贸w2017-01-17 08:24:05386

Autor : Rafa艂 Staszak - M艂odszy Referent
Zredagowa艂(a) : Rafa墓聜 Staszak
Data wprowadzenia : 2008-10-23 13:43:10
Data ostatniej modyfikacji : 2017-01-17 08:58:40
Liczba wy艣wietle艅 : 1469

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa墓聜 Staszak  2008-10-27 11:26:52poka偶 t膮 wersj臋
Marcin Jask贸lski  2008-10-23 13:43:10poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10639658