logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje o warunkach zabudowy
OBWIESZCZENIE

OI.6730.05.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

         Na podstawie art. 10 § 1 , art. 73 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post臋powania  administracyjnego  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz.  23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015r.,  poz. 199  z  pó藕n.  zm.),


zawiadamiam, 偶e


 


w dniu 08.12.2016 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, dla zamierzenia inwestycyjnego  pod nazw膮; „Rozbudowa i przebudowa 艣wietlicy wiejskiej w Zagorzycach wraz z niezb臋dna infrastruktur膮 techniczn膮” po艂o偶onego na dzia艂ce oznaczonej nr ewidencyjnym 117/4 w miejscowo艣ci Zagorzyce, obr臋b Zagorzyce, gmina Radziejów.


Inwestor; Gmina  Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88-200 Radziejów.


         


            W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,  poz.  23), Wójt Gminy Radziejów uprzejmie informuje, 偶e stronom przys艂uguje prawo wypowiedzenia si臋 co do zebranych w sprawie dowodów i materia艂ów oraz zg艂oszonych 偶膮da艅.


 


            Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów (II pi臋tro, pokój 212, telefon 054 2853686).


        Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziejów lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziejów, ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziejów, w terminie 14 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.


 

Autor : Inspektor-Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-12-08 14:10:13
Data ostatniej modyfikacji : 2016-12-08 14:10:13
Liczba wy艣wietle艅 : 1282licznik odwiedzin: 10639519