logo
logo
Og艂oszenia » Ochrony 艣rodowiska » Decyzje 艣rodowiskowe
OBWIESZCZENIE

OI.艢R.6220.02.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku

Na podstawie art. 10 搂 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post臋powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w zwi膮zku z art. 79 ust. 1, oraz z art. 33 ust.1 pkt 7, ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. - o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 1235 z p贸藕n. zm.)

zawiadamiam, 偶e

w dniu 07.04.2016 r. zosta艂o zako艅czone post臋powanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj臋 planowanej inwestycji , polegaj膮cej na: Wykonaniu otworu studziennego ujmuj膮cego wody podziemne z utwor贸w trzeciorz臋dowych o wydajno艣ci rz臋du 30,0 - 35,0 m3/h zlokalizowanego w miejscowo艣ci Opatowice na dzia艂ce nr 30 po艂o偶onej w obr臋bie geodezyjnym Opatowice, gmina Radziej贸w.

Inwestor: Pan Marcin Kapeli艅ski, zam. Opatowice 5, 88-200 Radziej贸w,

Dokumentacja do wgl膮du znajduje si臋 w siedzibie Urz臋du Gminy Radziej贸w,
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, II pi臋tro, pok贸j 212, telefon 54 2853686.
Wnioski, uwagi nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w pokoju nr 211, II pi臋tro, w godzinach pracy Urz臋du Gminy Radziej贸w lub kierowa膰 pisemnie na adres: Urz膮d Gminy Radziej贸w
ul. Ko艣ciuszki 20/22, 88 - 200 Radziej贸w, w terminie 21 dni od daty ukazania si臋 niniejszego obwieszczenia.

Autor : Inspektor - Tadeusz G膮siorowski
Zredagowa艂(a) : Paulina 墓職widerska
Data wprowadzenia : 2016-04-08 07:56:49
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-08 07:56:49
Liczba wy艣wietle艅 : 1279licznik odwiedzin: 10639505